Selv om Ruija kvenmuseum er stengt, kan man få med seg Varangerhusutstillingen utenfor Tuomainengården i Vadsø denne sommeren. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Selv om Ruija kvenmuseum har sommerstengt, kan man likevel få med seg utstillingen om de unike Varangerhusene. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Ruija kvenmuseum i Vadsø er denne sommeren stengt på grunn av ombygging og korona. Likevel kan innbyggere, gjester og besøkende i Vadsø få se glimt av utstillingen om Varangerhus som til nå har vært en del av museets basisutstilling.

– Vi håper mange vil besøke utstillingen som vi har satt opp utendørs ved Tuomainen-gården, sier avdelingsleder Mia Krogh.

Den delen av utstillingen som består av en modell av Varangerhus, er derimot midlertidig pakket bort.

Spesiell byggeteknikk

Utendørsutstillingen består av flere plansjer med informasjon og bilder av de spesielle byggene som består av bolighus bygd sammen med fjøs. I tillegg til plansjene ligger det et utfyllende hefte i en postkasse utenfor Tuomainengården.

Her kan man blant annet lese at Varangerhus først og fremst er knyttet til kvenene som bosatte seg og bygget disse husene i Varangerområdet fra 1840-årene, og at dette er en enestående hustype som er med på å prege landskapet i Varanger. Det var et kombinasjonshus som rommet bolig og fjøs under samme tak, i tillegg kunne det være skjå, lagerrom, badstue, bakeri, brønn og butikk eller annen næringsvirksomhet knyttet til huset. Rommene var bundet sammen av en indre midtgang. Dette var funksjonelle bygg tilpasset klima og økonomi. Siden bolig og fjøs var bygget sammen sparte man en yttervegg, hadde lettere adkomst til fjøset, samtidig som varme fra dyrene ble spredt til boligdelen.

I utstillingen kan man se at det finnes flere forskjellige typer Varangerhus. Man får også innblikk i hvordan livet i et slikt hus var.

I dag finnes det fortsatt en del bevarte Varangerhus spredt langs Varangerfjorden, og spesielt i Skallelv finnes flere godt bevarte eksemplarer.

For øvrig er Tuomainengården, hvor Varangerutstillingen står, et av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Huset ble opprinnelig bygget som et Varangerhus, men i en omfattende ombygging på 1950-tallet ble imidlertid adgangen mellom bolig og fjøs stengt av.

Opprinnelig var Tuomainengården bygget som et Varangerhus (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

 

 

I en rødmalt postkasse finnes et hefte med ekstra informasjon om Varangerhus. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

 

Dette Varangerhuset står i Skallelv. (Foto: Heidi Nilima Monsen)