Styreleder i Troms Holding, Line Fusdahl, er glad for å kunne sikre Kvääniteatteri. (Kuva: Troms og Finnmark fylkeskommune/Lars Åke Andersen)

 

– Troms Holding har behandlet søknaden ut fra at midlene i statsbudsjettet ikke kom på plass, sier styrelederen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Under årets siste styremøte i Troms Holding ble det delt ut om lag 19,8 millioner til prosjekter som skal fremme steds- og identitetsutvikling i Troms.

Av totalt 22 søknader, var det 7 som fikk innvilget støtte. Blant disse finner vi Itu teatteriforeeninki og prosjektet «Kvääniteatteri – prosjektfinansiering av statlig andel for 2023» i tildelingslisten. Tildelingen er på inntil 3 250 000 kroner. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som meldte dette på sin nettside den 1. desember.

– Troms Holding har behandlet søknaden ut fra at midlene i statsbudsjettet og spillemidlene ikke kom på plass. Vedtaket skal være en sikkerhet for teateret i 2023. Når midlene fra staten er på plass, vil vår tildeling skrumpes tilsvarende. Det sier styreleder Line Fusdahl i Troms Holding.

Dette bekreftes av vedtaket. Det står at summen «utgjør inntil 45 % av godkjente kostnader til prosjektet Kvääniteatteri – prosjektfinansiering av statlig andel for 2023. Dersom prosjektet støttes av staten, som ved bruk av tippemidler, vil dette redusere tilsagnsbeløp.»

– Det er veldig viktig for oss at Kvääniteatteri får kommet skikkelig i gang og fortsette det gode arbeidet. Som styreleder er jeg glad for at vi fikk dette til, sier Fusdahl.

Tidligere Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget i Troms besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS, som ble stiftet i august 2019. Formål er å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var før fylkessammenslåingen som trådet i kraft 1. januar 2020.