Naturligvis henvendte Liisa Koivulehto seg til publikum også på minoritetsspråket kvensk. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Vinner av Kvensk språkpris 2019 valgte å veksle mellom kvensk og norsk i sin takketale.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag 23. april ble det kjent at nåværende journalist og tidligere redaktør for den kvenske og norskfinske avisa Ruijan Kaiku ble tildelt Språkrådets Kvenske språkpris for 2019. Prisen henger høyt, den deles ut kun annethvert år, og torsdag 25. april var Liisa i Målstova på Nasjonalbiblioteket i Oslo for å ta i mot anerkjennelsen.

Prisvinner Liisa Koivulehto (til høyre) sammen med Språkrådets Verena Schall samt Anna-Kaisa Räisänen fra Kvensk institutt (midten). Bildet er tatt kort tid før prisutdelingen tok til. (Foto: Privat)

En anerkjennelse Koivulehto får for sitt mangeårige arbeid for kvensk språk. Her følger prisvinnerens takketale, gjengitt presis slik hun sendte den til oss kort tid før hun selv skulle i ilden i hovedstaden:

Hyvvää ilttaa kaikile! Kiitos ette mie sain tulla. Ja kiitoksii Kieliraatile palkinosta! Se oon soma!

Mutta tämä oon vaikkee paikka. Tavalisesti mie kirjoitan yksin – ja nyt mie häydyn puhhuut.
Se oon kans ollu raskasta ko minula ei ole työkaveriita jokka puhuuvat kväänii.
Minoriteetti saa vähemän klikkauksii.
Mie aijon nyt sannoot muutaman sanan ruijaksi.

Æ takker Språkrådet for prisen. Det er en oppmuntring. Det har vært mange tunge stunder, men gang på gang er æ blitt oppslukt i skriving.
Likevel: Æ har savna og savner kolleger som snakker og skriver på kvænsk. Det er ikkje artig å være en ensom svale, når sommeren er langt unna.
For tjue år siden ble kvensk definert som et europeisk minoritetsspråk, men det skjedde ingenting. For 13 år sida fikk kvensk status som et språk i Norge, og da trodde mange at nå ville kvensk få et løft, men det skjedde ikkje – og vi vet ikkje hvorfor. Æ håper inderlig at det pågående arbeidet for sannhet og forsoning vil gi oss svar.

Mutta met olema viimin saanheet monta kielisentterii! Ja Pyssyjovessa oon lapsile kielipesä ja Raisissa kielituisku!
Met emmä vielä tiedä mikä efekti näilä oon. Mie kuitenki toivon ette ihmiset alkais kirjoittamhaan! Moni ossaa kväänii, mutta harva kirjoittaa – ko ei ole saanu oppiit kunka ommaa kieltä kirjoitethaan. Mie toivon ette kielisentterit neuvois tässä.

Æ har tre store skriftlige forbilder: Terje Aronsen, som argumenterte for at kvænsk var et språk – og at kvænsk bør bli et skriftspråk – allerede i forrige årtusen. Sitte oon Alf Nilsen Børsskog ja Eira Söderholm, som fikk Universitetet i Tromsø til å tilby kurs i kvænsk og skrev Kväänin grammatikki.

Hyvät kväänit ja kaikki muut! Kväänin kieli ellää niin kauvoin met puhuma sitä. Jos met lakkaama puhumasta omala kielelä, kieli kuolee. Niin simppeli se oon!
Mie toivon ette met kaikki tehemä tärkkeen päätöksen: ja valittema ette puhuma kväänii tulleevaisuudessaki – toinen toisile, lapsile ja lapsenlapsile.