UIT har lansert et helt nytt språkverktøy (Foto: Liisa Koivulehto)

 

UiT har gode nyheter til alle som blir svette av å pugge verb og adjektiv.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Mange nordmenn sliter med å lære seg for eksempel russisk, finsk og kvensk fordi de har mange flere bøyningsformer enn man er kjent med fra de skandinaviske språkene. For eksempel i russisk kan et adjektiv ha 30 forskjellige bøyningsformer, mens et verb kan ha over 100 bøyningsformer. Nå har forskere ved Norges arktiske universitet UiT, med professor i russisk språkvitenskap Laura A. Janda i spissen, utviklet språkverktøyet SMARTool som skal reduserer arbeidet med å lære språk med hele 90 prosent.

UiTs nettsider forklarer Janda at innen russisk undervisning har man tradisjonelt tenkt at man er nødt til å mestre alle bøyningsformer. Det samme gjelder for andre språk med mange bøyningsformer, for eksempel nordsamisk, tskekkisk eller finske språk. Det betyr at hvis du vil ha et ordforråd på tre tusen ord, så må du kanskje lære deg over hundre tusen bøyningsformer. Men da Janda og kollegene undersøkte store samlinger av tekster, oppdaget de at det kun var to-tre former per ord som ble mest brukt. Altså var over 90 prosent av bøyningsformene lite eller sjeldent brukt.

– Da tenkte vi: hvorfor ikke heller kun fokusere på de mest brukte formene? forteller Janda til uit.no.

Språkforskerne begynte dermed å eksperimentere med undervisning i kun de mest brukte bøyningsformene, mens de stilte seg spørsmålet: vil en person som lærer på denne måten, beherske språket like godt som de som lærer alle bøyningsformene?

– Vi ble svært overrasket over resultatet, forteller Janda om da det viste det seg at modellen som kun hadde lært de mest brukte bøyningsformene, alltid fikk best resultat. 

Til nå finnes det nye språkverktøyet bare for russisk, men versjoner for nordsamisk, spansk og finsk er også planlagt ved UiT.