Det meldes at skriftet gir gode eksempler og matnyttig informasjon om hvordan man kan arbeide for å styrke de nasjonale minoritetenes rettigheter. (Forsidebilde: Länsstyrelsen/Sametinget)

 

Det rører seg i svensk minoritetsarbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Visste du at i år fyller Sveriges nasjonale minoritetspolitikk 20 år? Det er minoritet.se som melder dette, idet nevnte politikk trådte i kraft i Sverige i år 2000.

Sveriges Radio ved sine minoritetsredaksjoner har for øvrig en satsing knyttet til begivenheten, hvor de i en rekke reportasjer og intervjuer løfter fram hva de senere 20 årene med minoritetspolitikk har ført med seg.

Så er det Länsstyrelsen og Sametinget, de har ute et nytt skrift med tittel «Nationella minoriteter – delaktighet, inflytande och samråd.»

Her møter du representanter for nasjonale minoriteter, myndighetspersoner og forskere, som forteller om hvordan de ser på spørsmål knyttet nettopp til innflytelse, delaktighet og samarbeid. Skrift inneholder også, meldes det, gode eksempler og matnyttig informasjon om hvordan man kan arbeide for å styrke de nasjonale minoritetenes rettigheter. I løpet av kort tid skal det være mulig å bestille det trykte eksemplaret, i mellomtiden kan du lese skriften ved å følge denne linken:

Nationella minoriteter – delaktighet, inflytande och samråd