Fornøyde kursdeltakere i Tana. Bak fra venstre Einar Henninen, Alf Børesen, Thormod Holti og Bodil Nilsen. Foran fra venstre Hedvig Johnsen, Aslaug Dahl og Vera Guttormsen. Arne Børresen er ikke med på bildet. Foto: Karin Larsen.

 

Etterspørselen etter kvensk språkkompetanse øker.

Lill Vivian Hansen
lill@uijan-kaiku.no

– Vi ser at det blir mer og mer etterspørsel etter språkkurs. Dessuten øker etterspørselen etter oversettelser på kvensk, også større oversettinger, forteller Karin Larsen, språk- og kulturmedarbeider på Kvensk Institutt – Kainun Instiituutti i Børselv.
Larsen mener det er tydelig at språket er blitt bedre kjent og mer etterspurt de siste årene.

Karin Larsen og Kvensk Institutt sørger for at kvensk språk når ut til enda flere. Foto: Lill Vivian Hansen.

Vellykket språkkurs
Tana kvenforening/Tenon kveeniseura har endelig fått gjennomført nybegynnerkurs i kvensk. Dette har vært på ønskelisten en god stund, og nå i januar ble det kurs. Kurset var på 18 timer og de åtte deltakerne som gjennomførte kurset er veldig fornøyd – både med læreren og gjennomføringa av kurset. Noen av deltakerne hadde ikke kjennskap til det kvenske språket fra før og noen husket språket og enkelte ord hjemmefra.
– Alle var meget lærevillige og syntes det var artig å lære, skryter Larsen, som har stått for opplæringa.
Kvensk Institutt har også gjennomført språkkurs på instituttet i Børselv. Her var det 8 deltakere som etter 16 timer med kvensk fikk tildelt kursbevis for vel gjennomført kurs.

Tapt rikdom
På Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri i Nordreisa er 18 kursdeltakerne i gang med nybegynnerkurs i kvensk. To timer hver onsdag utover våren går med til å lære seg språket. Mange av deltakerne har ikke kjennskap til språket fra før. Kurslærer i Nordreisa er språkarbeider, Tove Raappana Reibo.
En av de 18 som har kastet seg ut i en ny språkverden er Peter Vang.

– Den språkrikdommen som har vært i området er jo borte, og det er trist. Selv om folk kanskje kom fra fattige kår – var dem i alle fall språkrike, fastslår Vang.
– Tenk for en rikdom vi har mistet, sier Peter Vang.

Hver onsdag utover våren skal språkkurselevene i Nordreisa møtes for å lære kvensk. Foto: Pål Vegard Eriksen.

Viktige språkreir
Også kvenske språkreir i barnehagene er blitt mer populært og etterspurt. Disse språkreirene er særdeles viktig i arbeidet med å bevare det kvenske språket.

– Det legger en base for de minste ungene. Håpet er at disse barna senere ønsker å velge kvensk språk når de kommer i skolealder, avslutter Larsen.

Her er seks av de åtte deltakerne som gjennomførte kvensk språkkurs i regi av Kvensk Institutt – Haltiin kväänisentteri. Fra venstre Egil Borch, Tore Høybakken, Hilde Skanke, Svanhild Wilhelmsen, Astrid Vist Martinsen og Maria Aasen. Mona Skanke og Åse-Karin Mikkelsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Karin Larsen.