En bildetekst i Ruijan Kaiku nr 2-2017 på side 5 gir et uriktig bilde av hvordan Senter for nordlige folk arbeider med en ny nettportal. Vi beklager!

Senter for nordlige folk ønsker å presisere følgende:

Senter for nordlige folk AS har laget en nettportal for nordlige folk; http://sjosamene.nordligefolk.no/, som er lagt til rette for nye undersider/subdomener. Det er laget en pilotside om sjøsamene, og det neste nordlige folket vi ønsker å presentere på nettportalen er naturlig nok kvenene.

Nettsiden skal formidle faktabasert kunnskap om kvenene gjennom tekst, bilder, videoer og lyd. Intensjonen er at informasjonen skal legge ut på tre språk: norsk bokmål, kvensk og engelsk. Det er ønskelig at nettsiden også skal engasjere kvener til å dele kunnskap og erfaringer om eget nærområde, kultur og folk.

Hovedfokus for temaer er innenfor immateriell kulturarv, og tanken er at det skal være en lettlest side som fenger flere målgrupper.

Senter for nordlige folk har akkurat begynt jobben med å lage siden, og målet er at den skal publiseres i andre halvdel av 2017.