Paulaharjus bilder er brukt som utgangspunkt for skiltets treskårne motiver. (Foto: Arne Hauge)

 

Det lenge planlagte skiltet på plass ved Kvensk institutt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Skiltet kom opp i høst. Det ble veldig flott, med sentral og fin plassering her ved Kvensk institutt, sier Karin Larsen, språk- og kulturmedarbeider ved den kvenske nasjonale institusjonen i Børselv.

Skiltet, inkludert stolper og takoverbygg, er i sin helhet laget av Oddleif Nygård. Nygård er selv børselvværing, og har tidligere jobbet som vaktmester ved nettopp Kvensk institutt. Karin roser snekkeren og altmuligmannen for det vakre arbeidet.

På norsk og kvensk

– Treskjæringene er utført etter motiver fra to av Paulaharjus bilder. Det ble prikklikt, så Nygård har nok holdt på ei god stund før han ble helt fornøyd med resultatet, sier Larsen.

Skiltet forteller at her fins det et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, skrevet på norsk og kvensk på forsiden av skiltet, og på engelsk på baksiden. Reaksjonene har så langt vært utelukkende positive, bekrefter Larsen.

– Skiltet er så fint. Alle er enige om det. For noen få uker siden fikk vi det lyssatt, og da ble det enda penere og vises enda bedre nå i mørketiden, sier Larsen. Treskjæringene er utført etter gamle fotografier, tatt av ingen hvem som helst, kan hun opplyse.

Også på veggene

– Utskjæringen på forsiden av skiltet er laget etter et bilde som Paulaharju tok i fjæra ved Hestnes, rundt fem kilometer her fra Børselv. Det viser en båt, og noen menn som står klar i fjæra til å ta imot fangsten. Det passer veldig bra i forhold til den kvenske kulturen, bekrefter språkmedarbeideren. Også bildet på baksiden er Paulaharjus.

Nokså nylig fikk instituttet for øvrig opp skilter også på veggene sine, ett på framsiden av bygget ved hovedinngangen, og ett skilt på baksiden. Også disse laget av den samme mannen, bekrefter Larsen.

 

Som bildet viser; skiltet på tunet mellom instituttet og Tornedalshuset er stort og godt synlig. – Resultatet ble skikkelig fint, sier Karin Larsen, språk- og kulturmedarbeider ved Kainun institutti. (Foto: Arne Hauge)