Stubberud-familiens gamle bøker vakte faglig interesse. (Foto: Arne Hauge)

 

Mye snadder i Stubberuds gamle bokhylle, skal vi tro Nasjonalbiblioteket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Denne kan jeg ikke se at vi har i samlingen i det hele tatt. Jeg finner kun treff på at den nevnes i avisen Sagat 6. mai 2004 samt i et tidsskrift for lokalhistorie fra 1979, sier Johanne Ostad, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbibliotekets seksjon for sjeldne bøker og privatarkiv. Ostad sikter til bok 1 på Stubberuds liste, i kjølvannet av en henvendelse hun sier hun synes var spennende.

– Er det denne? spør hun til bok to, med en søkelenke som vi venter til ruijan-kaiku.no med å publisere. Når det gjelder digitalisering, så sier Ostad at hun har ekspertkolleger som bedre kan svare, og som Stubberud og Lemmijokilaiset fritt kan kontakte. God søkelenke også her. Så til resten av bøkene, som Ostad sammenholdt med informasjon i biblioteksystemet Oria + på Nasjonalbiblioteket.

– Jeg fant ikke mye. Dette var også et litt raskt søk, men dog. Det er en pekepinn, skriver hun, om ei liste som fortsetter slik:

Bok 3: Ostad fikk flere treff på navnet i bøker, aviser og tidsskrifter, men da er det snakk om omtale, så vidt hun kan se.

Bok 4: Denne fant hun kun nevnt i to tidsskrift.

Bok 5: Eksperten fikk mange treff på Virsikirja i Oria, men kan ikke vurdere hvor vidt det er snakk om boken på listen. Hun tror ikke det, den eldste er fra 1988. Det kan jo være et opptrykk, men det ser ikke slik ut, skriver hun.

Bok 6: Ostad skriver at de har en rekke salmebøker på samisk, men at hun ikke kan finne en fra 1928.

Bok 7: – Her finner jeg ingenting.

Bok 8: Søkelenke til digitalisert versjon av «Doktor Martin Luther kristalas poastal.»

Bok 9: Ostad melder at denne har de. Hun skriver: – Akkurat denne utgaven er ikke digitalisert, men hvis du søker på «Kirkesalmebog» på nb.no kommer det mange andre treff med digitaliserte utgaver av Landstad.

Her er lista over bøkene Stubberud i sin tid ga til Lemmijokilaiset. (Foto: Arne Hauge)