Pandemien har rammet arbeidet, kommisjonen trenger mer tid for å bli ferdig. (Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen)

 

Stortinget har gitt Sannhetskommisjonen utsettelse. 

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I ei pressemelding fra Sannhets- og forsoningskommisjonen utsendt onsdag 23. juni, framgår det at kommisjonens mandatperiode forlenges. Det var stortingets presidentskap som nylig besluttet å forlenge fristen for rapportoverlevering, til 1. juni 2023.

Opprinnelig frist var 1. september 2022, og det er hovedsakelig koronapandemien som har gitt forsinkelser i arbeidet. Det framgår av pressemeldingen at kommisjonen selv ba om utsettelse på leveringsfristen. Kommisjonen melder at de har måttet legge om arbeidsmåten, dette i form av hjemmekontor, telefonintervju og nettbaserte møter og arrangement. Kommisjonen melder at de likevel – selv med høyde for smitteverntiltak – har klart å gjennomføre en rekke åpne møter og deltatt på ulike arrangementer.

– Smittevernsrestriksjonene har uansett ført til at vi har flere møter og representasjoner som er utsatt. Mange venter på oss, og kommisjonen har en travel høst fremfor seg, sier sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad.

Foreløpig oppsummering viser at kommisjonen har fått inn omtrent 370 personlige historier, men at det stadig er mange som venter på å få dele sine erfaringer med fornorskning og urett.

– Kommisjonen opplever at det er større pågang med å få dele sin personlige historie muntlig gjennom intervju enn det vi forventet. Akkurat nå har vi venteliste, men vi skal få tatt imot alle på en god måte, sier Ramstad.

Kommisjonen melder i samme forbindelse at mange arkiv og bibliotek har vært stengt under pandemien, noe som har ført til at innhentingen av dette kildematerialet har blitt forsinket.