I kjølvannet av kommisjonens rapport virker ting å være på glid. I alle fall for Kventeateret. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Kulturmeldingen klar i sin tale om viktigheten av vårt nasjonale kvenske teater. – Svært gode nyheter, sier teatersjefen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Min kommentar er at nå skal vi få dette til. Nå skal vi komme inn på statsbudsjettet og få finansiert institusjonen vår. Regjeringen har sagt at de vil, nå må Stortinget behandle det og godkjenne det. Da er vi på inne på statsbudsjettet.

Det sier Kvääniteatteris teatersjef Frank Jørstad om den gode nyheten fra regjeringshold.

– Så dette er kort sagt svært gode nyheter, sier Jørstad, som overfor Ruijan Kaiku bekrefter at han tolker saken dit hen at det er snakk om faste årlige bevilgninger.

– Hvis så er tilfelle og dersom Stortinget er med på notene, det blir sikkert godt å slippe å måtte søke hele tiden?

– Absolutt. Fast bevilgning gjør at vi kan bruke tid på det vi skal drive med, lage teater, og ikke bruke opp tiden vår på å skrive søknader.

– Det betyr igjen at driften vår blir bedre, mer forutsigbar og langsiktig, sier teatersjefen.

Teatersjef Frank Jørstad. (Foto: Arne Hauge)

Vi tar med at det var fredag 9. juni at Stortingsmelding nummer 22, den såkalte Kunstnermeldingen, ble lagt fram. En framlegging som Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen tok seg av. Mest interessant fra kvensk synsvinkel, står på side 71. Punktet omhandler nasjonale minoriteter, hvor vi altså kan lese at Regjeringen nå vil sikre drift av Kvääniteatteri AS.

Det framgår også at de vil vurdere rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen i et kulturpolitisk perspektiv, og følge opp med tiltak. De skriver:

«Kunstnere fra de nasjonale minoritetene er ikke organisert i egne kunstnerorganisasjoner. Dess viktigere er infrastrukturen og institusjonene for kulturen deres. Et eksempel er Kvääniteatteri AS, som ble formelt stiftet i september 2022, med Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordreisa kommune, Vadsø kommune og Alta kommune som eiere. Teateret er en arena for kvensk kunstnersamarbeid innenfor scenekunsten og ønsker blant annet «å bidra til økt engasjement og synlighet for kvenske kunstnere.»»

I Kunstnermeldingen framgår det også at Regjeringen anerkjenner at kulturpolitikken og kunst- og kulturfeltet vil spille en viktig rolle i oppfølgingen av rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen. En kommisjon som altså har kartlagt den politikk og virksomhet som norske styresmakter har drevet overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, samt ettervirkningene etter fornorskingen.