Dugnad for lønn som fortjent: 120.000 kroner har folk i forbundsstyret i NKF-RK gått inn med. (Foto: Reiulf Grønnevik/Altaposten)

 

Privatfolk måtte til sist steppe inn og gi de NKF-ansatte noe å leve av: Statssekretær Olli beklager saken.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet beklager sterkt at Norske Kveners Forbund har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av den sene utbetalingen av driftstilskudd, sier statssekretær Anne Karin Olli.

– Selv om forsinkelsen kan forklares ved at ordningen overføres til Kulturrådet, skal ikke slikt skje, sier Olli, som igjen viser til at departementet hele tiden har vært opptatt av å sikre en stabil drift av organisasjonen, og at saken kom som en overraskelse på dem.

– Vi har umiddelbart tatt grep for å løse den uheldige situasjonen som Norske Kveners Forbund har havnet i. Kulturrådet opplyser nå til kommunal- og moderniseringsdepartementet at pengene blir overført til Norske Kveners Forbund torsdag eller fredag denne uken, sier Olli, etter at Kulturrådet tross lovnader om det motsatte ennå ikke har utbetalt driftsmidler.

Venter og venter

Dermed gikk det troll i ord for den nødløsning som svirret i kulissene forrige gang Ruijan Kaiku skrev om saken; at privatfolk så seg nødt til å gå sammen i pengedugnad.

– Det stemmer. Driftsmidlene til organisasjonen drøyer med å komme. Vi har fått tildelingsbrev og utbetalingsanmodning ble sendt fra NKF-RK umiddelbart. Men to uker etter at vi fikk beskjed om at midlene skulle komme innen kort tid, venter vi fremdeles, sier Huru, som bekrefter at representanter for styret har måttet gi kortsiktig kassakreditt til NKF-RK for å sikre at de ansatte fikk lønn før påske.

Les mer om bakgrunnen her: Ivar har ikke fått lønn siden februar: – Nå sendes permitteringsvarsel

– Vi er to i styret som har bidratt, men også flere andre i styret har tilbudt seg å bidra i knipa vi er satt i. Jeg og nestleder vil ta opp situasjonen med departementet, og be om forsikringer om at det kommer klare rutiner for utbetaling av driftsstøtte i fremtiden, med en permanent løsning som forhindrer dette ved neste årsskifte, sier lederen.

Et annet, men tilhørende forhold gjelder størrelsen på årets tildeling: Gjennom tildelingsbrevet vet Huru og co nå hvor mye de får til drift, og summen er den samme som i fjor – pluss en liten prosentandel som lederen sier hun tror er ment til å dekke prisstigning. Samtidig er arbeidsmengden for Norske kveners forbund stadig økende, slik at årets tildeling betyr at en stor andel fremdeles må gjøres på dugnad og i fritiden.

Demokratisk problem

Tildelingen utelukker blant annet tilstrekkelig lønn til leder, lønn til nestleder, lønn til leder for ungdomsorganisasjonen og en styrking av administrasjonen for å kunne ta de sakene vi anser som nødvendige å følge opp og for å ivareta unge så vel som eldre kvener og deres rettigheter.

Som vi har sagt før, denne tradisjonen med å knipe inn på driftsmidlene til organisasjonene til de nasjonale minoritetene er et alvorlig demokratisk problem, sier Huru.

Umiddelbare grep?

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, skal privatlånene samlet være i størrelsesorden 120.000 kroner. Også da vi den 26. mars i år presenterte det som da var den foreløpig siste del i føljetongen om etterlyste driftsmidler og permitteringsfare, svarte KMD at permitteringsvarselet kom som en overraskelse, samt at de hadde tatt umiddelbare grep for å løse den uheldige situasjonen.

KMD står for kommunal- og moderniseringsdepartementet, som etter en bestemmelse fra regjeringshold har fått flyttet forvaltningen av driftstilskudd til nasjonale minoriteter over til Kulturrådet.

Som overgangsår, har Olli uttalt, vil 2019 bety noe senere utbetaling av tilskudd. Dette av budsjettekniske årsaker, har hun klargjort.