Bokens omslagsillustrasjon er laget av Liv Vatle.

 

Romanen Elämän alku – Varhaiset vuođet (livets begynnelse – de tidlige årene) av Alf Nilsen-Børsskog er nå kommet ut. Fem år etter forfatterens død.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Alf Nilsen-Børsskog (1928–2014) var historiens første romanforfatter som skrev på kvensk. Han debuterte som romanforfatter i 2004 med Kuosuvaaran takana (bak Kuosuvaara), første bind i romanserien Elämän jatko (livets fortsettelse). Senere kom bind to Aittiruto, bind tre Rauha (freden) og bind fire Viimi vuođet (de siste årene). Sistnevnte bok ble gitt ut i 2015, året etter forfatterens død.

Og selv om den ferske bokutgivelsen som nå har kommet fra forlaget Iđut (Indre Billefjord) er et selvstendig litterært verk, er romanen Varhaiset vuođet samtidig knyttet til romanserien Elämän jatko.

Oppvekstårene

Handlingen i Varhaiset vuođet er lagt til 1930-tallet. Romanen beskriver hovedpersonen Ares oppvekst i Børselv i Finnmark. Are lever lykkelig hos mor og far, og lærer det språket som blir hans hjertespråk. Han får ikke så mye ut av skoleårene, for han forstår ikke lærerens språk, men han lærer å stave og skrive det. Når han er ute og gjeter sauene, lærer han seg salmevers og bibelhistorie utenat. Mot slutten av 1930-tallet blir den politiske situasjonen i Europa stadig verre. Frykten brer seg blant folk. Og så kom 9. april. Hvit i ansiktet kom læreren med morgennyhetene: «Norge er i krig. Tyskerne har tatt Norge.»

Historisk

Alf Nilsen-Børsskog debuterte som lyriker i 2008 med diktsamlingen Muistoin maila (i minnenes land). Senere ga han ut diktsamlingene Poiminttoi (småplukk), Älä unheeta minnuu (ikke glem meg) og Korrui tien varrela (smykker i veikanten). Hans siste diktsamling kom ut i 2013 med tittel Merimies muistelee (en sjømann minnes) – den er også gitt ut som lydbok, lest inn av forfatteren selv.

Kvensk fikk status som eget språk i april 2005, året etter Nilsen-Børsskogs forfatterdebut. Til tross for at språket ikke var normert og at det verken fantes ordbøker eller grammatikker, skrev han skjønnlitteratur på sitt morsmål, kvensk. Med dette har han gjort et pionérarbeid. Alf Nilsen-Børsskog mottok den kvenske kulturprisen i 2008, Porsanger kommunes kulturpris i 2010 og Kvensk litteraturpris i 2013.

Omslagsillustrasjonen er laget av Liv Vatle.
Det er forlaget Iđut som gir ut Elämän alku – Varhaiset vuođet.
Boken er utgitt med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk kulturfond.