Illustrasjon: Wilfred Hildonen

 

Ruijan Kaiku leder oktober 2020. For kvenske oversettelse, se lengre ned.

 

Ruijan Kaiku 25 år

Finsksendingene på NRK radio fylte 25 år det året Ruijan Kaiku startet. Det vet vi, for det står å lese på forsiden av Ruijan Kaiku Nr. 1 – årgang 1. Førsteutgaven var i handelen fredag 6. oktober 1995, og tematiserte blant annet finsk som andrespråk og barns mulighet for tospråklighet i den norske skolen.

Nå er det vi som fyller 25 år, og som forhåpentligvis overlever lengre enn finsksendingene, som sluknet i 2017 til fordel for NRK kveeni. Men hvor Ruijan Kaiku og NRK kveeni og resten av den kvenske mediesatsingen står om 25 år, henger sammen med hvor kvensaken står om 25 år.

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, men trolig vil folk anno oktober 2045 vite ett av to: Enten at kvensaken i praksis er borte, tilbake kun noen få marginaliserte røster som nekter å tie, eller at kvensaken har gjort et kvantesprang. Og kanskje nærmet seg den pondus og det gehør samesaken har i dag.

Det tredje alternativet, at kvensaken halter av sted som i skrivende stund, på politisk vegring og magert budsjett, har vi liten tro på. Det vil kvenfolket neppe gidde, nye 25 års kamp for smuler.

Kanskje har myndighetene i sitt stille sinn satset på at kvensaken skulle gå over av seg selv, men har de tenkt gjennom konsekvensen hvis så skulle skje? Da har Norge mislykkes i mandatet om å ta vare på denne minoriteten, og ergo sviktet sine nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Samtidig vil den historiske årsaken til fiaskoen – fornorskningen – gå fra å være et nasjonalt blåmerke som med tid og god innsats kunne blitt leget, til å bli en skamplett som aldri lar seg vaske bort.

Så hva vil i det lange løp koste nasjonen mest, kan man spørre. En livskraftig kvensk minoritet, eller en utdødd kvensk minoritet?

Ruijan Kaiku er overbevist om det første, og bretter opp ermene for 25 nye år. Da passer det med en stor takk til dere som gjør oss mulig, våre lesere og lyttere. Nye og gamle lesere og lyttere som i tykt og tynt bidrar til å løfte kvensaken inn i framtiden.

Ha en riktig fin høst.

 

Ruijan Kaiku 25 vuotta

NRK:n suomenkielinen raadiolähätys täytti 25 vuotta samana vuona ko Ruijan Kaiku alkoi tulemhaan ulos. Sen tieđämä sillä ette se seissoo Ruijan Kaijun ensimäisen vuosikerran numero 1:n etusivula. Ensimäinen numero tuli ulos perjantaina 6. oktooperikuuta 1995. Siinä kirjoitethiin muun myötä suomesta toisena kielenä ja kunka lapset saatettais tulla kaksikieliseksi Norjan kouluissa.

Nyt se oon met jokka täytämä 25 vuotta. Toivoma ette met elämä kauvemin ko suomenlähätykset mikkä loputhiin vuona 2017, ja sijale tuli NRK Kveeni. Mutta kunka Ruijan Kaiku ja NRK Kveeni ja muu lannankielinen meedia pärjäävät 25 vuođen pörästä, se oon sen jälkhiin minkälainen lantalaisassiin tila silloin oon.

Se oon vaikkee ennustaat, ja eriliikaisesti tulleevaisuutta, mutta luultavasti vuona 2045 jompikumpi seuraavista assiista oon tosi: Joko lantalaisassiita ei ennää olheen ole, kuuluu tyhä pari syrjä-ääntä mitä ei vielä ole saatu vaikenemhaan, eli sitte kainun assii oon tehny valtavan laukan. Ja piian se silloin oon saamassa yhtä paljon voimaa ja ymmärystä mitä tääpänä oon saamen assiila.

Kolmanen vaihtoehđon pääle, sen ette lantalaisassii aina onttuu etheenpäin samhaan laihin ko nyt, poliittisesti ahthaala ja pienelä budsetilla, sen pääle met emmä usko. Sitä ei lantalaiskansa jaksa ette pitäis pienten mouruin takia jatkata taisteluu vielä uuđet 25 vuotta.

Piian esivallat hiljaisessa mielessä toivoovat ette lantalaisassii kattois mailmasta ittestänsä. Mutta oonko het ajatelheet mitä siitä seurais? Silloin Norja olis epäonnistunnu omassa tehtävässä ottaat vaarin tästä minoriteetista. Se meinaa: Se olis pettäny ittensä kansaliset ja kanssoinväliset velvolisuuđet.

Samala fiaskon histoorialinen syy – ruijalaistaminen – muuttuu kansalisesta mustelmasta mikä aikkaa myöten ja hyvälä satsauksela saattais paranttuut, semmoiseksi häppeefläkiksi mitä ei milhään konstila saa pestyksi pois.
Sitä saattaa sitte kyssyyt ette mikä aikkaa myöten tullee kansakunnale tyyrhiimäksi: elämänvoimainen lantalainen minoriteetti vain kuolu lantalainen minoriteetti?

Ruijan Kaiku kyllä uskoo ette ensimäinen oon parempi ja käärii hijansuut uusiksi 25 vuođeksi. Tässä passaa kiittäät kaikkii teitä, lukkiijoita ja kuunteliijoita, jokka tehettä sen meile mahđoliseksi. Uussii ja entissii lukkiijoita ja kuunteliijoita jokka hyvinä ja pahoina päivinä autatta meitä nostamhaan lantalaisassiita etheenpäin kohti tulleevaisuutta.

Oikhein hyvvää syksyy.