Foto: Arne Hauge

 

Må kanskje droppe sin tradisjonelle feiring.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Etter den noe uvanlige våren har vi endelig nådd en litt mer vanlig høst, selv om det fortsatt finnes begrensninger som påvirker livet til en viss grad. Det er fortsatt usikkert om det blir noe av NFF sine tradisjonelle fester mot slutten av året; ingen vet jo sikkert hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg,» skriver Heli Kleemola Bergset, hun er leder for Norjalais-Suomalainen Yhtistys, Norsk-Finsk Forening.

Det var like før helgen at årets andre utgave av medlemsbladet dukket opp, der det i en rekke informative og hyggelige artikler handler om bær og sopp og andre tema fra «jord til bord.»

Men NFF-redaksjonen har også funnet kuriøst nyhetsstoff fra gamlelandet, der det mest tankevekkende nok er utsagnet om at også finnene kan ha vært vikinger.

«Var finnene vikinger?» spør man seg, og viser til ulike interessante funn som kan tyde på at svaret på spørsmålet bør være ja.

NFF skriver også at designerne bak Fiskars har vunnet en internasjonal pris, at stadig færre ønsker å døpe sine barn, og at hyttesalget har tatt av under koronatiden. Til samme tid har salget av eneboliger og leiligheter gått til dels drastisk ned, som i Helsinki hvor salget har droppet hele 40 prosent for den aktuelle perioden.

Vi tar med at dersom du er medlem av foreningen, skal du i disse dager ha fått nyhetsbladet i postkassen.