Om ett år fyller Ruijan Kaiku 20 år

Ruijan Kaijun alethiin suurin toivhein 19 vuotta sitten. Plaana oli lähteny jo muutampi vuosi aikkaa, vuona 1992. Suomiseurojen liitola oli silloin aviisi nimeltä Ruijan Sanomat. Se tuli ulos nelje kerttaa vuodessa. Kveeniliitola oli Met kväänit joka tuli ulos pari kerttaa vuodessa. Se nousi ajatus ette eikö se saattais alkkaat antamhaan ulos yhtheisen aviisin. Suomiseurojen liitto ei halunu tätä ja se kävi sitte niin ette Ruijan Kaijun tavustala oli tyhä Ruijan kveeniliito.

Projektin johtaaja oli Liisa Koivulehto.

Se alethiin lähättäät hakemuksia: Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuniile ja komuuniile, Pohjaismaitten ministeriraatile, Suomheen ja suomalais-norjalaishiin institutioihiin, Ruijan suurkäräjäe?ustajiile.

Se tuli joka paikasta ei mutta viimin Ruijan Komunaali- ja työdeparttementti lupasi rahhaa 15. maikuuta 1995! Yhteensä 700 000 kruunuu kolmele vuodele. Se oli aika vähän mutta silloin oli luulo ette rahhaa tulis lissää ko aviisin ensin saadhaan alkhuun.

Se oli meininki ette ensin aviisissa olis kaksi journalistii ja parin vuoden päästä usseempi.

Maikuu ja koko kesä meni aviisin suunnitelussa. Tarvithiin logo, pari tuhatta adressii, sopimus Postin kans, sopimus missä aviisin präntättäis, monta pressimellinkii, korrespondanttii ja kontot kolmen maan pankissa ja paljon muuta. Se häytyi hankkiit ja oppiit käyttämhään uussii programiita millä aviisin tehthiin. Se häytyi löyttäät toinen journalisti Ruijan Kaijule! Tore Figenschau tuli följhyyn aukustikuussa 1995.

Redaksuuni oli Tromssassa, Stakkevollveien 33 ja aviisin präntätthiin Tromssassa.

Nuoin 20 suomiseuraa antoi osoitelistat. Ensimäistä avissii lähätetthiin 2310 kappaletta Ruijhaan, 234 Suomheen, 43 Ruotthiin ja 3 Tanmarkkhuun. Aviisi praamasi ette se oli viiskielinen: «suomi, norja, ruotsi, meän kieli ja kveenisuomi».

____________________________________________________________________

 

Nedtelling

 

Om ett år fyller Ruijan Kaiku 20 år

For ca 19 år siden ble det sendt ut en pressemelding fra Ruijan Kaiku.

«Det første nummeret av Ruijan Kaiku – Norjan suomalainen lehti – Den kvensk-finske avisa i Norge – kommer ut fredag den 6. oktober (1995). Opplaget er på 3.000. Heretter skal avisa komme ut hver 14. dag.

Nr 1 og 2 sendes til 2.600 adresser i Norge (mesteparten) og noen til Sverige og Finland.

Ruijan Kaiku er en avis primært rettet mot den kvensk-finske befolkningen i Norge. Avisa er blitt startet som et treårig prosjekt med støtte fra bl.a. Kommunal- og Arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet.

Det er Norske Kveners Forbund som er prosjektansvarlig.

Ruijan Kaiku skal inneholde nyheter og annet aktuelt stoff om og for målgruppen; informasjon og underholdning.

Ruijan Kaiku er femspråklig: finsk, norsk, svensk, tornedalsfinsk og kvensk (-e dialekter).

Målet er å få minst 1.500 abonnenter i løpet av prosjektperioden.

Det er første gang siden 1877 (attensyttisyv) at det startes en abonnementsavis i Norge som er rettet mot ovenfornevnte målgruppe.»

Redaksjonen besto av redaktør Liisa Koivulehto og journalist-typograf Tore Figenschau fra Storfjord. Redaksjonslokalet var på 14 kvadratmeter, på Stakkevollveien 33 i Tromsø. Avisa ble trykket hos Bladet Tromsø.

– Etter å ha lest første nummer tør vi spå at den blir å overleve mer enn 25 nummer. Avisen er velskrevet, har en fin blanding av artikler og notiser, den er pent redigert, skrev Bladet Tromsø 6. oktober 1995.

Den nye avisa vekket interesse ikke bare nordpå, men også i Helsinki, Oslo og Stockholm. Det var stor oppslutning, og mange ville bidra og sendte svært mange slags artikler og leserinnlegg til avisa.

Fem måneder tidligere hadde departementet gitt tilsagn om et tilskudd på 700.000 kroner for det treårige prosjektet. Summen var i det minste laget, men da regnet man med at departementet ville gi mer etter hvert.