Ruijan Radio -den kvenske radiosendinga/podcasten med Heidi Nilima Monsen og Martin Hovden.

Denne gangen starter vi sendingen med en bekjennelse… Heidi har også tatt en prat med de som står bak eventyrforestillingen Havfruas perler. Det blir også faste spalter som: Kvensk fra barnemunn, konkurranse, Ka e vitsi?, hjemmelekse og The Kveeni Girl Gang. Og er Stjernekamp-Bilal kven?