Kristine, Sander og Bjørn Martin er klar for å kjøre siste sending før sommeren. Vi skal høre om hvordan Skogfinnene nå tar grep for å få seg eget flagg, unge sommervikarer i Kvænangen og ikke minst hvilke kvenske ord skal man bruke på sommeren?