Ruijan Radio: Fra null til 97 og kvenske forhåpninger