Med Martin Hovden og Heidi Nilima Monsen. Vi møter også Trine Strand og John Kåre Hansen som lager kvensk musikk sammen. Del 2 av Heidis besøk hos Qvænbrygg. Einar Niemi forteller om den norske stats janusansikt ovenfor finner, og Martin får et ordtak fra Raisi i hjemmelekse. Som vanlig spilles musikk fra kvenske artister.