Nordreisa kirke. (Foto: Nordreisa sokn)

 

Tommelen opp for å skilte med treenig navn.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Da er det offisielt. Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjente nå i september søknaden fra Nordreisa sokn. Søknaden vi skrev om i juli i år, menigheten sendte en bønn om godkjenning av navn på seg selv også på samisk og kvensk.

Les også: Ber bispedømmerådet godkjenne kvensk navn

Konkret gjalt saken soknets ønske om å kunne benytte Ráissa searvegoddi og Raisin seurakunta som henholdsvis samisk og kvensk parallellnavn på Nordreisa menighet.

– Vi er svært glade både for den raske saksbehandlingen og for det positive vedtaket fra bispedømmerådet, sier Gerd H. Ege overfor Ruijan Kaiku, hun er kirkeverge i Nordreisa sokn.

Dermed kunne Gerd også endre signaturfeltet på epostene sin, hvor det foruten menighetens velbevæpnede, men også vakre logo nå ikke kun står det norske navnet, men det hele og fulle navnet. Som det høver seg en kommune midt i de 3-stammers møte. Det står følgende:

Nordreisa menighet
Ráissa searvegoddi
Raisin seurakunta

I kjent stil ser vi norsk øverst, fulgt av samisk i midten og kvensk nederst. Det må sies å være ok, det er vel for det meste i Porsanger vi minnes å ha sett rekkefølgen ommøblert, det var et skilt med norsk øverst, kvensk i midten og samisk nederst. Heldigvis sies det at de siste skal bli de første. Ege er i alle fall glad for at bispedømmerådet gjorde et så positivt vedtak.

– I tida framover vil vi litt etter litt innarbeide alle tre navnene i vårt kommunikasjonsmateriell. Først ut har facebooksida vår vært, der er navnene allerede innlemmet. Så er vi avhengige av ekstern bistand både for å produsere nytt skilt og for å endre navnet på hjemmesida, så dette vil ta noe mer tid.

– Men i dag gleder vi oss over at vår menighet representerer 3-stammers møte ikke bare i gavnet, men også i navnet, avrunder kirkeverge Gerd Ege.

 

Logoen til Nordreisa menighet, nå også med samisk og kvensk navn. (Illustrasjon: Nordreisa sokn)