Kurset tar for seg informasjon om både samer, jøder, romer, romanifolk/tatere, kvener/norskfinner og skogfinner. (Skjermbilde: Laeringsplattformen.difi.no)

 

Regjeringen med ny læringsprogram for å øke kunnskapen om nasjonale minoriteter blant ansatte i det offentlige.

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

– Det er viktig at saksbehandlere både i kommunene og i statsadministrasjonen har god kunnskap om samer og nasjonale minoriteter og deres rettigheter. Vi har derfor laget et nytt elektronisk opplæringsprogram om samer og nasjonale minoriteter for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og i statsforvaltningen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på regjeringens hjemmesider.

Statsråd Linda Hofstad Helleland møter representanter for de nasjonale minoritetene (Foto: KMD)

 

Gir en innføring i alle de nasjonale minoritetene

Programmet lanseres i dag og gir deltageren en presentasjon av historien, kulturen og situasjonen til både kvener, norskfinner og skogfinner, i tillegg til jøder, romer, romanifolk, tatere og samer. Samtidig gir kursprogrammet en innføring i hvilke lover og rettigheter som gjelder, med eksempler på saker hvor det er ekstra viktig å ta hensyn til minoritetene. Kurset inneholder også noen råd for hvordan man skal gå fram når man har en sak som angår en minoritet.

– De fleste kjenner til samer, men ganske få har hørt om skogfinner. Og mange kjenner ikke til hvilke rettigheter minoritetsgruppene har ifølge internasjonale konvensjoner og norsk lovverk. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom e-læringsprogrammet, sier Helleland.

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har hatt det faglige ansvaret for utviklingen av kurset. I tillegg opplyser læringsportalen at både Sametinget og andre nasjonale minoriteters organisasjoner har gitt innspill til innholdet.

– For de fleste som tilhører minoritetene er møtet med det offentlige uproblematisk. Likevel har en del av minoritetene mistillit til myndighetene på grunn av tidligere tiders politikk. Det er derfor viktig at ansatte i det offentlige har kunnskap om gruppenes historie og kultur for å kunne skape gode møter mellom minoritetene og det offentlige, sier Helleland.

Mer informasjon og den nye elektroniske læringsportalen kan du finne her.