Nå ønsker skogfinnene også å kunne vise fram et eget flagg blant de nordiske flaggene. Styreleder i Norsk skogfinsk museum Anders Jan Larsson er blant de som går i bresjen. (Foto: Foreningen Norden & privat)

 

Minoritetsmiljøet ønsker å ha et samlende symbol for skogfinner på tvers av regioner og landegrenser. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

– Det har vært flere ulike forsøk på å få til et skogfinsk flagg. Vi har drøftet det i styret vårt et par ganger og ble enige om at nå må vi sette i gang prosessen, sier styreleder i Norsk skogfinsk museum Anders Jan Larsson.

Det er museet som har vært initiativtakeren til dette ferske arbeidet. I forrige uke inviterte de til Teamsmøte hvor en rekke organisasjoner med skogfinske interesser fra både norsk og svensk side var invitert.

– Vi har gått ganske bredt ut da vi inviterte til det første møte for å høre om vi i det hele tatt er ønskelig at det skapes et skogfinsk flagg og det var ganske enstemmig om at det bør vi jobbe videre med.

Få identitetsmarkører igjen

Skogfinnene har på mange måter like paralleller til den kvenske minoriteten. Likevel står de i en tøffere situasjon. Der kvensk enda har noe håp om å redde språket, er det skogfinske språket helt borte. Nettopp derfor mener Larsson at det er så viktig å ha et eget flagg.

– Vi har ikke så mange identitetsmarkører igjen, og som en identitetsmarkør vil et flagg være voldsomt viktig. Vi har som mange andre minoriteter opplevd at det i lange perioder har vært sånn at folk har følt en skam på grunn av undertrykkelsespolitikken som har vært ført, mens nå er det helt motsatt. Folk som tar DNA prøver er svært fornøyd og stolte hvis de kommer ut med skogfinske gener, sier han.

Mange har nok skogfinske aner uten at de har peiling i det hele tatt. Larsson estimerer at det er mange flere skogfinner enn man kanskje har trodd.

– De fleste er ikke klar hvor stor den skogfinske minoriteten kan være. Det kan være så mye som opp mot 13 prosent av den norske befolkningen, da prater vi kanskje 600.000, estimerer han.

Vurderer konkurranse

For øyeblikket har arbeidet kun gått ut på å ha et møte for å sjekke interessen om flagg. Nå jobbes det nært og fjernt med å få satt sammen en egen prosjektorganisasjon som skal

– Vi skal ha et nytt møte i midten av september der vi staker ut veien videre og nedsetter en prosjektorganisasjon. Så må vi finne ut om det skal være noen egne retningslinjer for hvordan dette flagget skal se ut. Vi har vært inne på at dette kanskje kan lyses ut som en konkurranse der enhver kan komme med innspill.

 

Finnskogtinget bruker dette flagget til å representere seg selv, spesielt i sosiale medier. Kanskje det kan være en kandidat til det nye offisielle flagget som skal føre sammen alle skogfinner. (Foto: Skogtinget)

 

Norsk skogfinsk museum jobber for tiden med å få bygget nytt museumsbygg, og understreker at arbeidet med flagget ikke skal  komme i veien for det nye museet.