Etter reiser til over 100 land sto Øst-Finnmark og kvenene for tur for journalist-veteranen Jan-Erik Smilden. Hør ham på Ruijan Radio.