En stor jobb gjøres for å berge kvensk, inkludert fuglenavn og ord og uttrykk knyttet til det å drive gård. Mye spennende for øret i dagens sending.