Hilde Skanke mener det er viktig å forholde seg til mest mulig korrekte og oppdaterte tall når det kommer til antall kvener.
(Arkivfoto: Lill Vivian Hansen)

 

– Jeg er ikke i tvil om at antall kvener er høyere enn 10-15 000, sier Hilde Skanke.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Hilde Skanke ved Kainun institutti sier at de støtter seg til tallene fra forskere som Pia Lane og Anna-Kaisa Räsänen på at det finnes minst 50.000 kvener i Norge.

– Kvenene registreres jo ikke noen offentlige steder i dag, så vi bruker forskere som kilder, og jeg tror absolutt Pia Lane har rett i sine tall. Jeg er ikke i tvil om at tallet på kvener er såpass høyt, og at departementet sånn sett underslår antallet kvener når det sier at det finnes 10.000-15.000 stykker, mener Skanke.

Samtidig ber hun om sterkere avklaringer av hva myndighetene definer som kvener; om det er kvensktalende eller de som er av kvensk herkomst.

– Det er nok helt klart en stor differanse i tallet på kvensktalende og de som er av kvensk herkomst, så her er det viktig å skille, påpeker hun.

Hilde Skanke kan fortelle at hun gjennom sin jobb på Kainun institutti har lagt merke til at det de senere år har skjedd en stor utvikling i forhold til interessen for å finne sine kvenske røtter.

– Flere oppdager at de er av kvensk herkomst, og ønsker å finne informasjon om dette. Konkret ser jeg det i nettbutikken og hvor bestillinger kommer fra, forteller hun.

 

Bakgrunn: