Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet er landets kommunal- og distriktsminister. (Foto: Tor Erik Schrøder, NTB/Altaposten)

 

Mens samefolket kan etterbehandle kommisjonsrapporten for store summer, fikk kvenfolket kroner null på sin søknad. Vi utfordret statsråd Sigbjørn Gjelsvik på spørsmålet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det har blitt kalt en asymmetri og en ubalanse. Saken gjelder ikke bare den plassen samefolket har versus de andre minoritetene i den 700 sider lange rapporten som ble lagt fram for Stortinget den 1. juni i år, men også de ulike gruppenes mulighet til å bearbeide rapporten i ettertid. Analysere den, prate gjennom den og stake ut videre strategi.

Arbeid som krever tid og penger. Penger kvenfolket ikke har, slik at deres eventuelle etterarbeid med rapporten må skje gratis.

Knyttet til poster

Det var den 28. februar i år at Norske kveners forbund NKF fikk avslag på sin søknad om 300 000 kroner til å følge opp rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Samtidig har sametingsrådet i sitt forslag til revidert budsjett foreslått å sette av 1 million kroner i søkebaserte midler i samme forbindelse. Avslaget til NKF begrunnes med at det ikke fins penger, og Ruijan Kaikus spørsmål til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik var hva han synes om denne asymmetrien i muligheten til å følge opp rapportens arbeid:

– Når det gjelder den konkrete saken om tilskudd, er alle søknadsbaserte midler på departementets budsjett knyttet til tilskuddsposter, svarer Gjelsvik i en epost. Og videre:

– I dette tilfellet kan det søkes om midler over tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Disse ordningene forvaltes av Kulturdirektoratet.

God prosess

Vi oppfordret også Gjelsvik til å komme med øvrige kommentarer i sakens anledning, der vi klargjorde at bakteppet er at kvenene i stadig større grad oppfatter at de må gjøre alt på dugnad. Idet det knapt fins midler til noe som helst. Statsråden ga heller ingen svar til dette, til gjengjeld fikk vi følgende kommentar:

– Sannhets- og forsoningskommisjonen har gjort et grundig og viktig arbeid som gir oss mer kunnskap om en vond del av historien vår. Det er viktig med en grundig og god prosess, der de ulike stemmene i debatten får fortalt sin historie og kommet med sine forslag. Rapporten skal nå behandles av Stortinget, og vi i regjeringen er beredt til å følge opp de konklusjoner og vedtak som Stortinget kommer med.

Les også denne saken som sier mer om NKF-søknaden, ubalansen og pengemangelen: – Vi må gjøre alt på dugnad. Det er trist.