Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) er denne uka på studietur i Nord-Norge for å gjøre seg bedre kjent med forholdene som Sannhets- og forsoningskomisjonen har beskrevet i sin rapport, som Stortinget skal behandle i høst. (Kuva: Bernhard Hienerwadel)

 

Venstres Grunde Almeland har ambisjoner om at et bredt flertall på Stortinget skal vedta konkrete tiltak for samer, kvener og norskfinner.

 

Bernhard Hienerwadel / Altaposten
redaksjonen@ruijan-kaiku.no

 

Saken ble først publisert i Altaposten.

– Vi i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at rapporten til Sannhets- og forsoningskomisjonen må diskuteres grundig i mange ulike fora, før vi i komiteen sluttbehandler den. Vi har derfor gitt tid og rom til prosesser, blant annet i Sametinget, før komiteen og deretter et samlet Storting tar den endelige runden på seinhøsten.

Det sier stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Almeland, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han er denne uka på reise i Nord-Norge for å møte sannhetsvitner og besøke relevante institusjoner i de berørte områdene.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har startet å behandle rapporten til Sannhets- og forsoningskomisjonen. Målsetningen er å avgi en innstilling og deretter ha debatten på Stortinget før jul.

Kjenne på spenningene

– Jeg personlig har store kunnskapshull når det gjelder fornorskningen av samer, kvener og norskfinner. Jeg har selvsagt lest rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen og funnet mye kunnskap der. Men det er noe helt annet å reise ut, møte folk og kjenne på spenningene som er helt reelle, sier Almeland og legger til:

– Ikke minst det å få en følelse av de alvorlige overgrepene som fornorskningsprosessen har utgjort, og hvor mye dette kjennes på kroppen for folk den dag i dag, er et av målene jeg har med denne turen. Og dét fikk jeg allerede på studieturens første dag i Tysfjord, da jeg fikk møte folk og høre deres personlige beretninger.


På Alta museum fikk Grunde Almeland blant annet en gjennomgang av Alta-aksjonen ved sosialantropolog og førstekonservator Eva Dagny Johansen. I bakgrunnen Venstres kommunestyrerepresentant Jørund Greibrokk og seksjonsleder Elin Johansen fra Alta museum. (Kuva: Bernhard Hienerwadel)

Til Canada

I Alta sto Alta museum, Lávgu – Alta samiske språk- og kultursenter og Ruijan kvääniliitto/Norske kveners forbund på programmet, før Almeland og hans rådgivere reiste videre til Kautokeino og Karasjok.

Almeland forteller videre at kontroll- og konstitusjonskomiteen tidlig i høst skal reise til Canada, der en kommisjon tilsvarende Sannhets- og forsoningskommisjonen for rundt ti år siden gikk gjennom statens politikk overfor etniske minoriteter i landet, og der det ble iverksatt tiltak i kjølvannet av kommisjonens arbeid.

– Jeg håper at vi i Canada kan lære noe om hvilke tiltak de berørte selv mener har virket, og hvilke som ikke har gjort det, sier Almeland.

Språk sentralt

– Sannhets- og forsoningskomisjonen har i rapporten sin foreslått en rekke enkelttiltak for å skape forsoning og bygge tillit. Uten å foregripe Stortingets behandling – hva mener du per i dag vil være viktige tiltak?

– For oss i Venstre og meg personlig er per i dag språk en helt sentral ting. Samiske og kvensk språk kommer Venstre til løfte høyt når rapporten og tiltak skal behandles i høst. Et levende språk er en nøkkel til kultur og identitet. Helt konkret snakker vi da for eksempel om tilgang til lærere og læremidler i skolen og på språksentre, svarer Almeland.

– Dette er et forsømt kapittel. Allerede NOU’en «Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk» fra 2016 inneholdt konkrete forslag om tiltak som ikke har blitt fulgt opp, legger stortingsrepresentanten fra Venstre til.

Ingen endelig konklusjon

– Det viktigste for Venstre og meg er at vedtaket som skal fattes av Stortinget før jul ikke blir en endelig konklusjon som forleder oss til å tro at vi nå har sluttført prosessen og forsont oss. Vi må ta inn over oss at dette bare blir ett steg på den lange veien til forsoning, og at vi må få på plass flere strukturer som kan legge til rette for å «reparere» skader, bygge tillit og forhåpentligvis skape forsoning, sier 33-åringen fra Bergen som representerer Oslo på Stortinget, og som også er leder for familie- og kulturkomiteen.


Med seg på sin «læringsreise» hadde Almeland sin politiske rådgiver Julie Østengen (nummer to fra venstre) og rådgiver i Venstre Tarjei Svalbjørg (helt til høyre). Vertskap for delegasjonen i Alta var Trine Noodt, Jørund Greibrokk og Tommy Hæggernæs fra Alta Venstre. I forgrunnen Eva Johansen fra Alta museum. (Kuva: Bernhard Hienerwadel)

Fosen og Melkøya kaster skygger

Almeland er fullt klar over at det debattnivået i Nord-Norge er skarpt når det gjelder samisk identitet, samiske rettigheter og næringsinteresser på den ene siden, og varslede arealinngrep på den andre. Fosen-saken har tydeliggjort frontene, Høyesterett avsa dom i Karasjok-saken med knappest mulig margin, og denne uka vedtok Sametingsrådet å saksøke Staten for vedtaket om å elektrifisere Melkøya.

– På bakgrunn av dette – hvilke tanker gjør du deg om å ha en ambisjon om bygge tillit og skape forsoning, samtidig som mange samer mener at Staten begår alvorlige inngrep i samisk kultur, natur og samiske interesser?

– Rettsprosesser er viktige. Gjennom slike prosesser får man etablert rettigheter, svarer Almeland som har studert rettsvitenskap.

– Det virkelig vonde etter Fosen var utvilsomt at det etter en sluttført rettsprosess tok såpass lang tid før uretten ble rettet opp. Stortinget har faktisk nettopp krevd en rapport fra regjeringen om oppfølgingen av Fosen-saken i løpet av høsten. Hvis ikke vi er fornøyde med denne oppfølgingen, så er holdningen hos oss i Venstre den at vi krever en større granskning av det som har skjedd etter at Høyesterett avsa dom, sier Almeland.

Ikke gjøre vondt verre

– Én ting prøver jeg å være veldig bevisst på: når Stortinget satte ned Sannhets- og forsoningskommisjonen og bestilte en rapport, så gjorde man dette vel vitende om at man graver opp gamle konflikter og ripper opp i gamle sår. Man har bedt folk om å berette og fortelle vanskelige opplevelser. Hvis dette så ender opp med en slik og ingenting i Stortinget, har man voldt ganske mye vondt på folk, og bare gjort vondt verre.

– Derfor bruker vi i Venstre ekstra mye tid og ressurser på å forberede oss til behandlingen av rapporten i kontroll- og konstitusjonskomiteen og deretter i Stortinget. Sakens alvor krever at vi er så godt forberedt som overhodet mulig, avslutter Grunde Almeland.