Jan Erling Persen, Silje Karine Muotka og Erik Vadholm i forbindelse med gårdagens verdde-seanse ved Sametinget. (Kuva: Elle Norvang/Saametinka)

 

Kvensk og skogfinsk representant invitert til Sametingets plenum, og påfølgende verdde-seanse for vennskap og solidaritet med hverandre.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg ønsker å anerkjenne at fornorskningen har gått ut over både oss samer, kvenene/norskfinnene og skogfinnene. Vi har felles erfaringer, på kollektivt nivå og på et menneskelig nivå.

Det sier sametingspresident Silje Karine Muotka etter at Sametinget i går vedtok en tydelig markering av solidaritet med kvenene og skogfinnene, med representanter fra de ulike gruppene tilstede i plenum.

Solidaritetsuttalelse fra Sametinget

Støtte til kvener/norskfinner og skogfinner

Rapporten skildrer fornorskningspolitikk og urett utøvd mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Som samenes folkevalgte organ, vil Sametinget uttrykke sterk og tydelig støtte til kvenenes/norskfinnenes og skogfinnenes rett til reparasjon for det de har tapt og til deres egne forsoningsprosesser definert ut ifra egne behov og ønsker.

Sametinget fremhever alle gruppenes ressursbehov knyttet til forsoningsprosesser, og henstiller til Stortinget å sikre ressursene til dette. Når kvenene/norskfinnene og skogfinnene har gjennomført sine prosesser med vurderinger av rapportens innhold og foreslåtte tiltak, vil Sametinget være lydhøre for hvordan vi best mulig kan utøve videre solidaritet.

Kilde: Sametinget

– Selv om fornorskningen har virket forskjellig på oss som grupper, så deler vi en situasjon i dag der våre språk og vår kultur har tatt stor skade. Et skadeverk må kunne repareres, og jeg vil gi min støtte til både kvenene/norskfinnene og skogfinnene og deres rett til selv å definere hva forsoning betyr for dem, sier sametingspresidenten.

I etterkant av behandlingen av den overordnede saka ble det gjennomført en verdde-seanse der Muotka deltok, sammen med Erik Vadholm fra Skogfinneforeninga og Jan Erling Persen, styremedlem i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto. Dette for å vise gjensidig solidaritet med hverandre, heter det.


Verdde-seansen startet med kaffe og samtale rundt bålet i en lavvu på utsiden av Sametinget. (Kuva: Elle Norvang/Saametinka)

Verdde er et nordsamisk begrep som i denne sammenhengen beskriver mellommenneskelig vennskap.

Sametinget ga sine gjester malerier laget av Ellen Brita Anti, som et symbol på verddevuohta – vennskapet – mellom samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Norske kveners forbund overrakte to bøker til både samene og skogfinnene; «Kvenene – et folk ved Ishavet» av Samuli Paulaharju og «Blå dager og gyldne netter» av Anstein Mikkelsen.


Jan Erling Persen overrakte to bøker til Sametingspresident Silje Karine Muotka. (Kuva: Elle Norvang/Saametinka)

– Det var interessant å være der og se hvor mye de jobber med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, sier Persen, som var på Sametinget for aller første gang.

Verdde-seansen forgikk på utsiden av Sametinget, der de ble tatt imot i en varm og god lavvu.

– Muotka var glad for at vi var der og ønsket oss velkommen tilbake – også hvis vi skulle ha behov for hjelp til noe, sier han.

– Alt i alt en bra opplevelse, avrunder Persen.