Runar Myrnes Balto og Hilja Huru ber om mer penger til kommisjonen. Målet er å få inn kvensk kompetanse. (Foto: Privat)

 

Pressemelding fra Runar Myrnes Balto og Hilja Huru, henholdsvis leder i Norske Samer Riksforbund NSR og Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto. Temaet er kompetansen i sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

 

Etter offentliggjøringen av ansettelsene til sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal granske fornorskningen av både samene og kvenene, reagerte Norske kveners forbund (NKF) på manglende kvensk kompetanse i sekretariatet og krever at sekretariatet utvides med en ansatt med kvensk bakgrunn.

De får nå støtte fra lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Neppe vellykket uten

– Det trengs utredningskompetanse på kvenske forhold om kommisjonens arbeid skal bli vellykket, og Stortinget må legge til rette for dette, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

 NSR er tydelig på at det må sikres enda større økonomiske ressurser til kommisjonens arbeid, slik at de kan hente inn enda bredere kompetanse. Det er også viktig for å sikre spesiell kompetanse på blant annet sørsamiske forhold. Jeg har stor tiltro til både kommisjonen og sekretariatet, men kommisjonen behøver all den hjelp de kan få, sier NSR-lederen.

Kompetanse og bredde

Både NSR-lederen og NKF-leder Hilja Lisa Huru appellerer nå til Stortinget om å øke kommisjonens rammer. De møttes fredag 18. januar for å snakke om utfordringene fremover, og er enige om at det er store forventninger i både samiske og kvenske miljøer til kommisjonens arbeid.

 Tilstrekkelig styrke både for kommisjonens arbeid og i sekretariatet er avgjørende, der sekretariatets samlede faglige kompetanse må stå i forhold til bredden i mandatet. Vi ser også at dette behovet underbygges av ressursknappheten for kvenske organisasjoner. Vi vil videre fortsette dialogen og bidra til gode løsninger som møter forventningene i de kvenske og samiske samfunnene, sier Huru.