(Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Gjennom støtteordningen ønsker Tornedalsrådet å stimulere og oppmuntre til grenseoverskridende kulturaktiviteter.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det årlige kulturstipendet fra Tornedalsrådets kulturfond er lyst ut for 2024 med formål om å støtte Tornedalens kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige utvikling på ulike nivåer.

Stipend og tilskudd kan tildeles enkeltpersoner, grupper, prosjekter eller organisasjoner som har aktiviteter knyttet til Tornedalen.

Ut fra det Ruijan Kaiku forstår skal potten, med en størrelsesorden på 60 000 svenske kroner, fordeles på minst to søkere, og det er et krav om at det skal gå til grenseoverskridende aktivitet mellom minst to land.

Støtte bevilges kun til søknader med strukturert formulering og som inneholder en tydelig prosjektplan og budsjett. Søknadsperioden er åpen fra 1. desember 2023 til 31. januar 2024.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på Tornedalsrådets nettside.

Tornedalsrådet består for tiden av elleve kommuner fra svensk og finsk side av Tornedalen, medregnet Kittilä kommune som nylig kom med, samt fire medlemskommuner i grenseområdet på norsk side; Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Til sammen dekker det et område med om lag 70 000 innbyggere.

De senere år har flere søkere fra norsk side mottatt støtte fra Tornedalsrådets kulturfond.

Blant andre fikk Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura i 2018 tildelt 15 000 SEK til kartlegging av kvenske bosettinger, midler som så ble omdisponert til en formidlingsfilm.

Les også: Markerte dagen med film og foredrag

Kvääniteatteri mottok 20 000 SEK i 2020 i tilknytning til etableringen av teateret, og Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto mottok 25 000 SEK i 2023 til et forprosjekt om kveners og tornedalingers felles historie.