Færre kvener enn samer har høyere utdanning eller forvaltningskompetanse og -praksis, konstaterer Einar Niemi. (Foto: Arne Hauge)

 

 Det kvenske miljøet kunne selv drevet med headhunting og stimulert kvener til å søke, sier professor Einar Niemi.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Medlem av Sannhetskommisjonen, Einar Niemi, sier til Ruijan Kaiku at han forstår godt at det er kommet spørsmål om ansettelsen av tre kommisjonssekretærer som ikke har dokumenterte fagkunnskaper om kvensk språk, kultur og historie. Nå minner han om at Stortinget står fritt til å øke kvensk kompetanse i sekretariatet i Sannhetskommisjonen.

– Nå er det opp til Stortinget å bestemme hva de vil gjøre. Det er mulig å øke antall sekretærer, det er ikke slik at de må være tre. Blant annet i kommisjonen som førte til NOU 2016:18 Hjertespråket, som handla om samisk, var det fire sekretærer. Om Stortinget vil, kan de gå en ny runde for å styrke kvensk kompetanse, sier Niemi.

– Ingen kvener søkte på de stillingene. Hva forteller dette?

Kunne selv headhuntet

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg konstaterer at det er færre kvener enn samer som har høyere utdanning eller forvaltningskompetanse og -praksis, sier Niemi. Han sier at han faktisk vet om to søkere med kvensk fagkompetanse, som trakk sine søknader.

Les også: Lover å hente inn kvensk hjelp

– Men om vi vil, kan vi rette en smule kritikk overfor kvenene selv; utlysingstiden var lang, og det kvenske miljøet kunne selv drevet med headhunting og stimulert kvener til å søke. Det fins jo kandidater med kvensk fagkompetanse, i flere fag, som kunne ha søkt.

Valgt for sin kompetanse

Vi har flere med høyere utdanning, også med doktorgrad i historie, helsefag, lingvistikk – som alle kunne ha søkt, sier den pensjonerte historieprofessoren.

Les bakgrunnen for saken: Har Stortinget allerede glemt kvenene?

Han minner også om at når det gjelder medlemmene i selve kommisjonen, så representerer de sin egen personlige kompetanse, ikke noen gruppe.

– Vi må huske at vi ikke er valgt der for å være representanter for kvener eller samer, men på grunn av den faglige kompetansen vi har, sier han.

Møtes i Oslo

Neste møte i Sannhetskommisjon skal være i Oslo, på Stortinget den 31. januar.

På vårparten skal det være to stormøter til, men det er ennå ikke bestemt hvor disse skal være. I tillegg skal det være flere møter i distriktet, får Ruijan Kaiku opplyst.