Bildet er fra evakueringen av Gamvik i Finnmark. (Foto: Gamvik museum)

 

Tyskernes brenning i 1944 er skyld i at også mange kvenske bygg og andre kulturminner gikk tapt. Så også i Langfjorden, hvor ildsjelene bak Samfunnshuset nå åpner dørene så folk kan samles og minnes og mimres.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

2019 minus 1944 betyr at det i år er 75 år siden tvangsevakueringen av landets nordligste befolkning. Samtidig ble Finnmark brent, med traumatiske konsekvenser for befolkningen, inkludert det som langt på vei ble en utradering også av ettertidens materielle-kulturelle arv.

Langfjord samfunnshus ønsker nå å minnes dette, og inviterer til sammenkomst lørdag 2. november, fra klokken 11.30 til 16.00. Stedet er nevnte samfunnshus i Tappeluftveien 16 i Langfjordbotn i Alta kommune, og her er alle hjertelig velkommen, meldes det.

(Foto: Riksantikvaren)

«Programmet setter søkelyset på det som skjedde i Langfjord i november 1944 og tar et tilbakeblikk gjennom fakta, minner, historier, dikt og toner. Innledningsvis friskes krigshistorien opp; vi ser på hva som ledet opp til brenninga av Finnmark, før vi tar for oss evakueringsdramaet og hvordan dette utspant seg i familiene, på gårdene i bygda vår. Tidsvitner er til stede og forteller fra sine opplevelser evakueringshøsten, og det berettes dessuten fra nedtegnelser og historiske kilder,» heter det fra invitasjonen.

Hyggelig også å kunne melde at Samfunnshuset spanderer formiddagskaffe og kake. Mot slutten av tilstelningen kan middag kjøpes, hvor det blir ytterligere anledning til å prate og mimre om hendelsene i gamle dager.

I Langfjordbotn er man på fornavn, så regien for 75-års markeringen for tvangsevakueringen er ved Tor Reidar, Sigmund, Gulla og Randi.