Kvääniflaku/Kvenflagget blir å se utenfor rådhuset i Horten kommune den 16. mars. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Kommunestyret i Horten tok ikke administrasjonens innstilling til følge. Onsdag fattet de enstemmig vedtak om å heise Kvenflagget på Kvenfolkets dag. Leder i Norske Kvener Ytre Oslofjord og ordføreren i Horten er samstemte om at prosessen har vært god.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku skrev i forrige uke en sak om at administrasjonen i Horten kommune i sin innstilling til kommunestyret ville droppe flagging på Kvenfolkets dag i Horten kommune. I dag har kommunestyret gjort et enstemmig vedtak om at det skal flagges med Kvenflagget den 16. mars.

– Jeg er ikke overrasket, men veldig berørt av prosessen. Hver eneste representant, de som representerer hele Hortens befolkning, stiller seg bak vedtaket. Det sier Unni Elisabeth Huru, leder i Norske Kvener Ytre Oslofjord.

Huru sier praksisen rundt flagging virker å variere noe fra kommune til kommune, men er glad for at ordføreren ønsket saken behandlet i kommunestyret.

– Det er flere måter å gjøre det på. Dette ble en lengre prosess, men en god prosess som virkelig rotfester vedtaket i befolkningen. Dette er på mange måter et gjennombrudd, og vi i Norske Kvener Ytre Oslofjord applauderer kommunestyrets vedtak, sier Huru.

Ordfører i Horten kommune, Are Karlsen (AP), sier seg også fornøyd med prosessen.

– Det har vært en positiv og konstruktiv prosess. Det er veldig gledelig at et enstemmig kommunestyre støttet dette. Bestilling av flagg er igangsatt og jeg gleder meg til det blir hevet den 16. mars, sier han til Ruijan Kaiku.

Her vedtaket fra kommunestyret i Horten:

«Horten kommune anskaffer flagg, og flagger fast på Kvenfolkets dag 16. mars og med sameflagget 6. februar på flaggstangen vi har utenfor biblioteket. Horten kommune skal også flagge fast i forbindelse med lokale pride-arrangementer, og administrasjonen gis fullmakt til å tillate flagging på andre merkedager, eksempelvis merkedager for andre nasjonale minoriteter»