Unni Elisabeth Huru «hjemme» på Aartnasaari/Arnøya. (Kuva: Pål Vegard Eriksen) 

 

– Det er mange som blir litt «forvirret» når de oppdager sin identitet, sier Unni Elisabeth Huru fra Ordspinneriet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg har invitert til et todagers helgeseminar i Tromsø. Den har fått tittelen «Fra kaos til kvensk identitet.» Kort fortalt handler det om den individuelle identitet for en enkelte kven, og fokus er på de som oppdager denne identiteten i voksen alder.

– Årsaken er at jeg har gått den veien selv, og har fått så mange henvendelser fra andre som er i samme sko. Det er mange som blir litt «forvirret» når de oppdager sin identitet.

Det sier eier og driver av enkeltpersonforetaket Ordspinneriet, Unni Elisabeth Huru, som arrangerer seminaret i samarbeid med Kainun institutti – Kvensk institutt og Tromssan kvääniseura – Tromsø kvenforening.

Selvledelse som prinsipp

– Det første folk i denne forvirringstilstanden gjør er å søke kunnskap. Men det er ikke nødvendigvis nok. Man blir ikke kven av det i kroppen sin, sier Huru, og fortsetter:

– Mange søker etter noen og noe å kjenne seg igjen i. De skjer gjerne ubevisst. Det kan for eksempel være en bok, andre kvener, eller et besøk til Tornedalen der mange har sine røtter.

– Man søker etter å høre til, så «tilhørighet» er ett av temaene under seminaret, sier hun.

– Vi snakker om å skape noe og gjøre noe selv. Et viktig prinsipp her er selvledelse. Man må vite hvor man står for å vite hvor man går, og ta seg selv i nakken. Vil man ha det godt som kven, eller være sorgfull og trist, spør hun seg.

Det skal også handle om hva kvensk identitet kan innebære og hvordan livet til den enkelte løpende forandrer ens identitet, opplyser Huru.

– Seminaret er ingen fasit, men en hjelp til å rydde opp og bli tryggere. Og så får man en gruppe å forholde seg til.

I denne videoen fra Ordspinneriet forteller Huru litt mer:

Fortsatt ledig

Seminaret finner sted på Bårstua på Skansen i Tromsø 7. til 8. oktober og starter klokken 11 begge dager, opplyser Huru.

– Deltakeravgiften for helgeseminaret er satt til 750 kroner, og inkluderer lønsj, kaffe og te. Medlemmer av Tromsø kvenforening slipper unna med en avgift på 500 kroner. Lørdags kveld er det mulig for sosialt samvær for de som ønsker det.

Hun sier at det er plass til 25 personer i rommet, og i skrivende stund er det 15 påmeldte, så det er fortsatt mulig å melde seg på.

Bidragsytere til seminaret er blant andre Bernt Isaksen fra Tromsø kvenforening, Anna-Kaisa Räisänen og Hilde Skanke (begge fra Kvensk institutt). Forfatter Ingeborg Arvola, Hanne Øwre og forfatter og journalist Laila Lanes er intervjuet på forhånd, så de blir å se og høre i løpet av seminaret.

Prøvekvelder

Huru opplyser at hun har utdanning innen endringsledelse knyttet til bedrifter og organisasjoner, samt coaching og ledelse.

– Jeg har jobbet mye med prosessledelse, og har erfaring fra å jobbe på denne måten, så jeg føler meg trygg på å gjøre dette, sier hun til Ruijan Kaiku.

Opplegget har hun allerede fått testa ut.

– Det er testet ut i form av fire kvelder á tre og en halv time, men da over en tremånedersperiode, sier Huru.

Ser koblinger til rapporten

Den 1. juni i år overleverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin vel 700 sider lange rapport til Stortinget, som i stor grad tok for seg fornorskningen overfor kvener, samer og skogfinner.

I en kortversjon av mandatet, som står oppført i rapportens sammendrag, framgår det blant annet at kommisjonen «skal se på ettervirkninger av fornorskningspolitikken i dag, […] samt materielle, sosiale, helsemessige og identitetsmessige ettervirkninger, både for gruppene som helhet og for enkeltindivider


Unni Elisabeth Huru har gjort seg mange tanker og lært mye gjennom sin egen kvenske identitetsreise. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

– Sett i ettertid gjør det dette seminaret enda mer aktuelt enn jeg først trodde. Jeg føler at jeg treffer på noe ingen svarer på gjennom tiltakene, det fyller et tomrom, sier Huru, som for øvrig også sitter som nestleder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, som er landets største kvenorganisasjon.

Hun mener det er vanskelig å forsone seg uten en identitetskrasj.

– Hvis folk skal oppnå forsoning, så må det komme innenfra. Man må forsone seg med sin egen situasjon og sitt eget liv før man kan skape ro rundt seg, avslutter Huru.