Seniorrådgiver for minoritetsspråk, Verena Schall, merker økt pågang for kvenske navn. (Foto: Arne Hauge)

 

Også Språkrådet kan bekrefte den økte interessen for kvensk navn på lag og foreninger.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Det kan virke som om det er en generell trend hvor organisasjoner og foreninger i økende grad ønsker seg samiske og kvenske navn, sier Verena Schall, seniorrådgiver for minoritetsspråk i Språkrådet.

En av mange instanser som for øyeblikket ønsker seg kvensk navn, er AUF Finnmark.

– Kvensk og samisk navn i tillegg til det norske er et steg i riktig retning for fellesskapet, heter det fra politisk nestleder i nevnte forbund, Thomas Kristensen. Faktisk sendte samtlige 3 nordnorske lag i høst inn landsmøteforslag om endring av vedtekter, slik at foreningene kunne døpes om med kvenske navn.

AUF-lagene i Nord-Norge, her ved politisk nestleder Thomas Fredrik Kristensen fra Finnmark – er eksempel på organisasjoner som ønsker seg kvensk navn i tillegg til sitt norske. (Foto: Privat)

Å presentere ei alltid komplett og oppdatert liste er vanskelig, også fordi organisasjonene innad skal ha sine nye navneforslag opp til vedtak. Med slike forbehold kan Ruijan Kaiku likevel presentere følgende liste, som byr på en rekke politiske ungdomsorganisasjoner:

· Rød Ungdom = Punaiset Nuoret
· Unge Venstre = Nuoret Vasemat
· Unge Høgre = Nuoret Oikkeet
· Sosialistisk ungdom = Sosialistiset nuoret
· AUF = Työtelijöitten nuortenjoukko

Om navnene er vedtatt innad politisk er uvisst, men de er i alle fall vedtatt i kvensk språkting. Det får vi bekreftet fra Kvensk institutt, Kainun institutti. Instituttet bekrefter også at navnene er korrekt skrevet.

Og det fins flere som ønsker seg kvenske navn:

· Skeiv ungdom = Nuoret punassa
· Norsk målungdom = Norjan kielinuoret
· Norsk mållag = Norjan kielijoukko
· Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter = Norjan kansalinen ihmisoikkeuksiitten institusjuuni
· Finnmarksbibliotekene = Finmarkunbiblioteekit
· Arkiv Troms = Arkiivi Tromssa
· OsloMet – storbyuniversitetet = OsloMet – Isokaupunkiuniversiteetti
· Elevorganisasjonen = Oppijoitten organisasjuuni

Korrekte navn bekreftes igjen av Kvensk institutt, og fra Språkrådet meldes det at flere navn trolig vil følge.
– Eksempelvis har både Språkrådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt kvenskspråklig navn, sier seniorrådgiver Schall.