Åshild Karlstrøm Rundhaug og Kurt Johnsen i Alta kvenforening. (Foto: Martin Hovden / Reiulf Grønnevik)

 

Alta kvenforening i gang med spørreundersøkelse.

 

Tom Skoglund, Altaposten
tom@altaposten.no

 

Om du har barn i barnehagealder kan det være du har fått hjem en spørreundersøkelse i regi av Alta kvenforening. Foreninga har nemlig startet jobben med å kartlegge ønsker og behov knyttet til en kvensk barnehage.

– Alta har i dag ikke et kvensk tilbud til barnehagebarn, her har andre kommuner kommet mye lengre. Samtidig vet vi at svært mange i Alta har kvensk avstamming, vi tror det totalt er snakk om nærmere 4-5.000 personer, sier Kurt Johnsen.

Fornorsket

Han har tatt styringen med prosjektet, som – avhengig av svarene i undersøkelsen – kan resultere i et større arbeid hvor målet er både kvensk barnehage og et kvensk språksenter.
Det trengs, skal vi tro han:

– Vi er veldig klare over at den kvenske språkbruken i Alta er veldig liten, vi kjenner for eksempel ikke om noen som bruker kvensk som førstespråk hjemme. Vi ønsker i første omgang å sjekke ut interessen for et kvensk barnehagetilbud med foreldre som har røtter i det kvenske; ønsker man et slikt tilbud i Alta? Og videre ønsker vi å kartlegge hvilke barnehager som ønsker å ta på seg en slik rolle, sier han.

Kvenforeningas leder Åshild Rundhaug Karlstrøm håper responsen blir god, noe annet vil være skuffende.

– Det er sårt om man ikke får dette til. Min familie alene teller sikkert 500 stykker med kvensk avstamming, totalt i Alta må det være flere tusen. Interessen bør være der, vi som har kvensk avstamning bør få valget slik at det er mulig å velge dette tilbudet, mener hun.
Hun er i likhet med de fleste kvener i Alta etterkommer av noen som har blitt «fornorsket» bort fra språket.

– Jeg kan selv bare litt kvensk, fordi vi ikke brukte språket hjemme. Det var et mål å være «så norsk som mulig». Jeg har gått på kvenskkurs i voksen alder, og da har det kommet ord og uttrykk som har fått meg til å tenke «åja, er det derfor vi uttrykker oss sånn».

– Vi mener at vi skylder våre barn og barnebarn å ta språket tilbake, sier hun.

Tidkrevende

Spørreundersøkelsen gikk ut til foreldre i de kommunale barnehager onsdag denne uka. Svarfrist er 26. juni, og Alta kvenforening håper så mange som mulig svarer på denne.

Kvenforeningens representanter påpeker at undersøkelsen bare er første ledd i et mangeårig løp.

– Etter ferien oppsummerer vi materialet og trekker konklusjoner. Da vil vi se om det er grunnlag for å gå videre med ønsket om en kvensk barnehage og etablering av et kvensk språksenter. Er interessen der søker vi midler til neste år, sier Johnsen.