Rapporten viser at engelsk snart dominerer innen høyere utdanning. Åse Wetås er direktør for Språkrådet. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Flere enn kvensk er under press.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag fredag 15. juni får Kulturdepartementet overlevert en statusrapport fra Språkrådet. Rapporten viser tilstanden til det norske språket anno 2021, og her framgår det at engelsk får stadig sterkere innpass. Noe som bekymrer Språkrådet og deres direktør Åse Vetås. Overfor TV2 sier Wetås at mange piler peker i feil retning; mer engelsk og mindre norsk. Bekymringen knytter seg særlig til den høyere utdanningssektoren.

«Over halvparten av alle masteroppgaver skrives nå på engelsk, og mer enn hvert fjerde kurs som holdes på norske utdanningsinstitusjoner har engelsk som språk. Studentene lærer ikke alltid godt nok det norske fagspråket», sier direktøren overfor TV2.

Wetås fastholder samtidig at mye likevel er bra. Hun viser til en offensiv språkpolitikk med god effekt eksempelvis i helsesektoren. Der er de nå er i gang med et større arbeid for å gjøre språket bedre og livet enklere for pasienter og pårørende.

På bakgrunnen av rapporten melder Wetås at Språkrådet ikke frykter at norsk skal forsvinne, men at det skal bli et kjøkkenspråk som best passer til å snakke om kun de nære og kjære ting.