Når pengesekken åpnes for gode prosjekter – er barn og unge nesten alltid viktigste målgruppe. Det gjelder også i Nordplus, et samarbeidsprogram i regi av Nordisk ministerråd. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

De kaller seg Nordplus og stiller med store penger til de rette prosjektene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Pressemeldingen nevner ikke kvensk spesifikt, men seniorrådgiver Eydís Inga Valsdóttir bekrefter overfor Ruijan Kaiku at kvensk definitivt er med.

– Kvensk er jo klart et offisielt minoritetsspråk i Norge, så det inngår absolutt, sier Valsdóttir.

Vanlig prosjektstøtte er rundt kroner 100 000 til 300 000, men kan være mer eller mindre. Bakgrunnen er at Nordplus – det nordiske ministerrådets program for samarbeid mellom en rekke land her oppe i nord – ønsker søkere med gode prosjekter.

«For å kunne søke må dere være minst to parter fra to ulike programland. Prosjektet kan pågå i ett til to år», meldes det.

Mulige prosjekter kan være konferanser, utvikling av læremateriell, utviklingsprosjekter, nettverksbygging med mer.

– Det har alltid vært mulig å søke midler for prosjekter som involverer offisielle minoritetsspråk i Norden, men nå i den nye prosjektperioden for 2023 til 2027 har Nordisk ministerråd lagt til dette som et av Nordplus  sine hovedobjekt, å revitalisere nordisk minoritetsspråk, sier seniorrådgiveren, som jobber i utdannings- og kulturavdelingen i Nordplus.

Målet er å fremme nordiske språk og nordisk kultur, samt fremme en gjensidig språklig og kulturell forståelse mellom de nordiske landene. Og de baltiske landene, idet programmet også omfatter dem. Samt også Åland, Færøyene og Grønland, og Nordens tegnspråk.

Muligheten for å få i stand grenseløse prosjekter burde således være bra  til stede, kan det bekreftes. En viktig oppgave, meldes det, er å «styrke språkforståelsen særlig blant barn og unge.»

Men det haster dersom du vil søke. Fristen går ut ved midnatt onsdag 1. februar. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.