Landsstyremøtet i Norske kveners forbund. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Landsstyret i Norske kveners forbund sa lørdag ja til å jobbe videre med et felles kvensk råd.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

–Dette er en strategisk betydelig sak, og også den viktigste saken vi diskuterer på dette landsstyremøtet, sa ordstyrer Trond Stubberud da debatten rundt kvensk råd startet under lørdagens landsstyremøte i Kiruna.

Aktuell sak

Saken om kvensk råd har forbundsstyret jobbet med og diskutert en viss tid.

– Denne saken er spesielt aktuell nå fordi vi ønsker en mer formalisert måte å bli tatt med på råd, blant annet i forhold til rammekonvensjonen, prosessen med sammenslåingen av Troms og Finnmark og representasjon i FeFo, forklarer leder Hilja Huru.

NKF håper at det nye kvenske rådet vil få formell status som høringsorgan. Dette har ikke de kvenske organisasjonene i dag.

Hallelujastemning

Landsstyret i Norske kveners forbund, Ruijan kveenilitto sa etter en svært engasjert debatt, enstemmig ja til å jobbe videre med opprettelsen av et felles kvensk råd.

Under debatten var det tydelig at dette er en sak som engasjerer landsstyremedlemmene.

– Jeg syns dette er en fantastisk vedtak og diskusjon. Halleluja! Vi har gått fra å bare diskutere vår egen organisasjon, og til nå si noe viktig om noe som er større enn oss selv. Dette er et kvantesprang i forhold til jobbing for kvenene og kvenske rettigheter, sa Egil Borch fra Børselv kvenforening under debatten.

Evy Basso påpekte under debatten at et slikt råd vil være svært viktig i forhold til arbeidet med blant annet høringsuttalelser i saker som gjelder kvenene.

– Det er veldig positivt å ha et slikt råd, slik at vi i større grad blir hørt i saker som angår oss, mener hun.

Må ikke bli for stort

I utgangspunktet så NKFs forbundsstyret for seg et kvensk råd bestående av en representant fra hver av lokalforeningene, men under debatten fryktet flesteparten av representantene at dette vil kunne bli et for stort og uhåndterbart organ.

– Det er viktig å finne en rett fordelingsnøkkel i forhold til valg av representanter til det nye kvenske rådet, sa Nils Einar Ørnebakk fra Qvän Østlandet.

Skal utredes videre

Forbundsstyret skal jobbe videre med mandat og representasjon. Landsstyret ønsker også  at språktinget skal se nærmere på det kvenske navnet på rådet.

Landsstyrets vedtak: Landsstyremøtet er positive til opprettelse av nasjonalt kvensk råd og gir styret i NKF fullmakt til å jobbe videre med opprettelsen av kvensk råd. Dette innebærer for eksempel å foreslå/utrede Kvensk Råds mandat, rolledeling mellom rådet og organisasjonene, og prinsipper for valg av medlemmer. Dette gir grunnlag for den videre prosess. Ved behov rådfører forbundsstyret seg med landsstyret for eksempel over telefon.

Les mer: Vil opprette felles kvensk råd