Daglig leder i Halti Kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen gleder seg til å vise fram det nye Haltibygget under årets Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Daglig leder i Halti Kvenkultursenter Pål Vegard Eriksen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Halti Kvenkultursenter har fått 100.000 kroner for å jobbe med kvensk formidlingsutvikling.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Vi ønsker rett og slett å gjøre det kvenske mer synlig, forteller Pål Vegard Eriksen, daglig leder ved Halti Kvenkultursenter.
De har nå fått 100.000 kroner til et prosjekt om kvensk formidlingsutvikling.
– Disse pengene skal først og fremst brukes til å vise fram kvensk kultur i fellesarealene og formidlingslokalene på det nye Haltibygget. I tillegg til de faste utstillingene, så ønsker vi å ta inn temporære utstillinger. Vi satser på formidling uten fysisk tilstedeværelse, det vil si at når en kommer til Halti skal kvensk språk og kultur være lett synlig, og en skal enkelt kunne tilegne seg kunnskap om kvenene, forteller han engasjert.

Det er også tenkt å jobbe videre med digital formidling på kvenkultursenterets nettsider.
– Vi har en utdatert nettside som vi ønsker å forbedre. Nettsida vil vi bruke til å formidle den kvenske kulturen i større grad enn vi gjør i dag, sier han og røper at det er utrolig mye kvenkultursenteret ønsker å formidle om kvensk kultur.
– Tjæremiler, stengelsesfiske, jordbruk og ikke minst hvordan kvenene lever i dag. Nå jobber vi med å få på plass en skjerm ved inngangspartiet med informasjon om kvensk språk og kultur, så noe av det første man ser er når en kommer hit til Halti er noe kvensk, sier Eriksen.