I denne radioreportasjen til NRK fra 1970 som nå ligger i Nasjonalbibliotekets arkiv, forteller ekteparet Louvise og Sigurd Pettersen om livet til de kvenske og finske gruvearbeiderne i Kåfjord.

Blant annet kan de fortelle at det var vanlig at gruvearbeiderfamiliene bodde i rekkehus, avlet poteter og gjerne hadde en ku eller to slik at de var selvberget.

– Mannfolkene arbeidet i gruva, mens den øvrige familien arbeidet med jordbruket. Det var ikke noe stort jordbruk, men det var jo et viktig tillegg til det som ble tjent i gruvene, forteller Louvise Pettersen. I tillegg drev de med fiske.

– Dette var gode arbeidsfolk, konstaterer Sigurd Pettersen.

Hele intervjuet finner du her: Fra Kåfjord kobberverk rundt århundreskiftet