Prosjektleder Inger Birkelund. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Kventeateret vil drøfte finansieringløsningene  med to departementer.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kventeatret skal på torsdag denne uke møte både kulturdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få info og drøfte hvordan et profesjonelt kventeater skal finansieres både på kort og lang sikt.

– Vi vil bruke teater for å jobbe fram kvensk språk og kultur. Dette er et offentlig ansvar, og målet er å få offentlig finansiering. Vi ønsker å vite hvilket eller hvilke departement det skal ligge under. Det er avgjørende for oss hva slags tilbakemeldinger vi vil få etter møtet, sier prosjektleder Inger Birkelund.

Delegasjonen vil ha både politisk og faglig tyngde:  Fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto og rådgiver Lene Hansen representerer Troms og Finnmark fylkeskommune. Ivar Johnsen representerer Norske Kveners Forbund. Skuespiller Frank Jørstad reprenterer det faglige, sammen med Torbjørn Svane Naimak fra interimstyret for Kventeateret.

– Det er fantastisk at fylkeskommunen er med å støtte oss. Og at kvenforbundet, som representer kvener fra hele landet, vil bidra med sin erfaring og kunnskap, sier Inger Birkelund i Kventeateret.

Kulturaktører fra Nord-Troms har siden juni 2018 jobbet med etablering av kventeater i tilknytning til Halti i Nord-Troms, med sikte på nasjonal status. På kort sikt søker de prosjektmidler over tre år for etablering av kventeater.