Konstantina Vardaka fra Hellas er ny språkarbeider ved Storfjord språksenter. (Kuva/Foto: privat)

 

Storfjord språksenter har tilsatt en ny kvensk språkmedarbeider i en prosjektstilling, og denne våren tilbyr senteret et nytt grunnkurs i kvensk.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Storfjord kommune, som eier Storfjord språksenter, lyste i høst ut en prosjektstilling som kvensk språkmedarbeider for 2022. Ifølge den offentlige søkerlista var det i alt syv søkere, og det var Konstantina Vardaka, opprinnelig fra Hellas, som trakk det lengste strået og ble tilsatt. Inntil videre er hun også kvensk- og finsklærer i Nordreisa kommune i en 40 prosent stilling.

Vardaka har nettopp startet opp i sin nye jobb. Denne våren skal hun blant annet være kursholder i Storfjord språksenters grunnkurs i kvensk for voksne. Det er et kurs som starter opp i begynnelsen av mars og skal pågå over en periode på tre måneder, med mulighet for fortsettelse på høsten.

– Vi planlegger å holde kurs hver torsdags ettermiddag fram til juni, sier Vardaka til Ruijan Kaiku.

Dette er et kurs «for deg som vil lære å lese og skrive enkle tekster, samt føre en enkel samtale på kvensk», skriver senteret på sin facebookside.

– Vi har ikke satt noen påmeldingsfrist eller maks antall deltakere, men ønsker at interesserte melder seg på snarest, sier Vardaka.

Ifølge sin egen nettside hadde Storfjord språksenter også et grunnkurs i kvensk i 2021. Her fikk deltakerne anledning til å avlegge eksamen ved UiT – Norges arktiske universitet og få studiepoeng. Det kan de som ønsker det få anledning til også denne gang.

– Vi bruker samme materiell som universitetet bruker i sitt grunnkurs. De som velger å fortsette på kurset fra august vil kunne få anledning til å ta eksamen på senhøsten i regi av universitetet, om de ønsker det. Deltakerne vil få mer informasjon om den muligheten etter hvert, avslutter Vardaka.