Aina Borch, ordfører i Porsanger kommune. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

I 2017 valgte Porsanger kommune å ikke flagge med Kvenflagget på Kvenfolkets dag. I dag er stemningen en helt annen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku jobber for tiden med en sak om hvilke kommuner i Troms og Finnmark som planlegger å flagge på Kvenfolkets dag i 2022, og har i den forbindelse fått vite at Porsanger kommune flagger med både norsk, samisk og kvensk flagg utenfor rådhuset. På alle flaggdager.

Dette bekrefter Anneli Naukkarinen, fagleder ved Porsanger kvenske språksenter i Porsanger kommune.

«Vi flagger med alle tre flagg på alle flaggdager i Porsanger», skriver hun i en e-post til Ruijan Kaiku.

Storfjord var først ute

Porsanger kommune var i sin tid den første offisielle trespråklige kommunen i Norge og den første kommunen i landet som fikk trespråklig kommunenavn, dette ifølge kommunens hjemmeside. Det var imidlertid Storfjord kommune som var den første kommunen i landet til å heise Kvenflagget utenfor sitt rådhus på Kvenfolkets dag. Det gjorde de første gang den 16. mars 2017.

Flaggingen i Storfjord fant sted allerede før de kvenske organisasjonene var samstemte om hvilke flagg kvenene skulle ha. Den største kvenske organisasjonen i landet, Norske Kveners Forbund/Ruijan Kvääniliitto, sluttet seg til dagens flagg først halvannen måned senere.


Var tilbakeholdne med Kvenflagget

Porsanger kommune var noe mer tilbakeholdne på flaggfronten i 2017, og valgte å ikke heise kvenflagget 16. mars. Slik forklarte ordfører Aina Borch den gangen beslutningen overfor NRK:

– Det ble gjort en vurdering hos oss. I og med at det ikke finnes noe offisielt kvenflagg, så besluttet vi at vi skulle heise det norske flagget i dag. Men så er det bare å beklage at vinden har vært så sterk i dag at driftsavdelingen hos oss meddelte at det ikke var aktuelt å heise flagg, sa Borch.

Året etterpå heiste også Porsanger kvenflagget for første gang, og på spørsmål rundt lovligheten var ordfører Borch adskillig mer offensiv. Hun skulle «gjerne gå i fengsel for kvenenes flagg», ifølge avisa Ságat.

– Porsanger er en kommune med tre språk og tre kulturer. For oss er det viktig å markere Kvenfolkets dag. Flaggheisingen er en del av dette, uttalte ordføreren til Ságat.

Når vi skriver 2022 har altså kommunen tatt «tre språk og tre kulturer» ett steg lengre, og innført flagging med både det kvenske, det samiske og det norske flagget på alle flaggdager.