Kulturminister Lubna Jaffery hadde med seg 3 millioner da hun besøkte Kvääniteatteri tidligere i år. Midlene er ment å holde teaterhjulene i gang ut 2023. (Kuva: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Her er de kvenske tallene som ligger inne i forslag til statsbudsjett for 2024.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur foreslås økt fra 10 923 000 kroner i 2023 til 12 679 000 for 2024. Det er en økning på 1 756 000 kroner, tilsvarende cirka 16 prosent.

Dette framgår av kapittel 567 om nasjonale minoriteter i budsjettforslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette etter at forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt fram av regjeringen i dag tidlig klokken 9.

Via Kultur og likestillingsdepartementet foreslår regjeringen 4 millioner kroner til Kvääniteatteri:

«Regjeringa foreslår at det kvenske teateret Kvääniteatteri på Storslett får 4 millionar kroner i driftsstøtte neste år», heter det i ei pressemelding fra departementet.

Videre foreslås en økning fra 7 885 000 kroner til 8 390 000 kroner det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur, Kainun institutti – Kvensk institutt, noe som tilsvarer 505 000 kroner og 6,4 prosent.

Ruijan Kaiku er lagt inn med en foreslått økning på 80 000 kroner, fra kroner 1 360 000 i driftsstøtte i 2023, til 1 440 000 kroner i 2024. Det gir en prosentvis økning på 5,9. Men fordi avisen i fjor fikk en tilleggsbevilgning på rundt kroner 30 000, er den foreslåtte økningen for 2024 reelt sett mindre.

I Kunnskapsdeptartementets forslag til budsjett under kapittel 225 om tiltak i grunnopplæringa, er det foreslått en liten økning på 2,8 prosent, fra kroner 9 577 000 i 2023 til kroner 9 846 000 i 2024, til tilskudd i opplæring i kvensk eller finsk.