Hvor mange byggetrinn kan du telle? Vi talte 4. Spørs om det er rett. (Foto: Alf E. Hansen)

 

Mer og mer tak over hodet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Pipa viser at her har det bodd folk en gang i tiden, sier fotograf og kven-kulturminnekjenner Alf E. Hansen. Samtidig er det høyst sannsynlig at huset også ga ly og tilhold for buskap, siden folk før i tiden og tradisjonen tro ønsket tettere «bofellesskap» med gårdens dyr.

Dette er etterkrigshistorie på sitt beste, og noen av disse restene fra fordums tid må samfunnet ganske enkelt ha råd til å bevare, sier Hansen.

Vi tar med at huset står på Veidnes i Porsanger.