Også Sverige har et godt stykke å gå i styrking av politikken for sine 5 nasjonale minoriteter. (Illustrasjon: Minabibliotek.se)

 

Setter i gang en særskilt utredning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

En særskilt utredning skal analysere og foreslå hvordan ansvaret for samordning, utvikling og oppfølging av svensk minoritetspolitikk skal organiseres. Oppdraget skal utføres innen 30. juni 2019, melder minoritet.se.

Hensikten er å skape en endemålstjenlig organisering av oppgavene for å bidra til en sterk minoritetspolitikk.

En hjertesak

– Å sikre oppfølgingen av de nasjonale minoritetenes rettigheter har vært en hjertesak for meg i hele min mandatperiode, sier kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en pressemelding.

Den særskilte utredningen skal blant annet analysere effektiviteten og målrettetheten i den nåværende ansvarsfordelingen, samt ta stilling til behovet for organisasjonsendringer.

Nok et steg

Ved behov skal utredningen også gi forslag til forandringer, analysere effektiviteten og endemålstjenligheten i systemet for oppfølgning.

 Jag er glad for at vi nå tar ennå et steg mot en forvaltning som effektivt gjør dette arbeidet, sier Kuhnke til minoritet.se

Les mer om ansvaret for samordning, utvikling og oppfølgning av minoritetspolitikken i Sverige her: minoritet.se