Regjeringen foreslår Norga på nordsamisk, og Norja på kvensk. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Stortinget neste for flerspråklige, offisielle navn på Norge.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

(Lenke til kvensk lesning nederst i saken.)

Fredag 26. mars la regjeringen Solberg fram forslag til offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Saken har versert en tid, men fordi  Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilråding nå er godkjent i statsråd, er det opp til Stortinget å ta ballen videre og eventuelt spikre navnene en gang for alle i form av et stortingsvedtak. KMD skriver:

«Departementet mener det har en viktig symbolsk verdi at Stortinget vedtar offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Regjeringen tar saken til Stortinget med et ønske om å gi navnene bred forankring.»

Det framgår at tilrådingene fra samisk henholdsvis kvensk stedsnavntjeneste er fulgt, med forslag om Norga på nordsamisk, Vuodna på lulesamisk, Nöörje på sørsamisk og Norja på kvensk. For «Kongeriket Norge» blir dette Norgga gonagasriika på nordsamisk, Vuona gånågisrijkka på lulesamisk, Nöörjen gånkarïjhke på sørsamisk og Norjan kuninkhaanvaltakunta.

«En innføring av offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge vil bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig, flerspråklig stat, og være med på å følge opp Norges forpliktelser etter Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten). Innføringen vil også muliggjøre skilting på samisk og eventuelt kvensk på riksgrenseskilt. Overordnet vil det være en bekreftelse på statens anerkjennelse av både samenes og kvenenes lange tilhørighet til landet», skriver departementet, uten å nyansere hvorfor ordet «eventuelt» er benyttet om muligheten til å skilte på kvensk ved riksgrensen.

Uansett, de skriver at «arbeidet følger opp regjeringens målrettede plan for kvensk språk, hvor et av tiltakene er å ta vare på og sikre bruken av kvenske stedsnavn.»

Proposisjonen er i sin helhet oversatt også til kvensk, totalt 21 sider som du finner her:

Proposisjon 118 S på kvensk