Det yngste medlemmet i den svenske sannhetskommisjonen heter Josephine Ylipää. (Foto: Lena Koller/minoritet.se)

 

«Det verste er likevel at man ikke har kunnskap om sin egen opprinnelse», sier tornedalingen Josephine Ylipää.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det er viktig å løfte fram hvordan unge tornedalinger, kvener og lantalaiset har blitt påvirket av hva som historisk har hendt», sier Josephine Ylipää, yngst i den svenske sannhetskommisjonen med sine 29 år.

I et intervju med minoritet.se snakker kommisjonsmedlemmet om det hun betegner som mikro-aggresjoner mot meänkieli, en mer eller mindre usagt finsk motvilje som hun vokste opp med.

«Da jeg var yngre fikk jeg alltid høre at det var bra at jeg lærte meg riktig finsk. Jeg er oppvokst med sånne mikro-aggresjoner hvor man aner at det fins noe underliggende i et utsagn, noe som aldri sies rett ut», sier hun overfor nettstedet.

Les hele intervjuet med Josephine 

Som yngst i kommisjonen ønsker Ylipää å jobbe hardt for å nå de yngre tornedalingene, kvenene og lantalaiset. På den måten, håper hun, blir også de involvert i arbeidet med å rette opp flere hundre års statlig urett. Og folk er nysgjerrige på hennes historie, sier hun.

«Jeg får pratet svært mye om det her i Malmø fordi folk blir nysgjerrige og lurer på hvorfor de aldri har fått lese om Tornedalen og dens historie. Vi fins jo knapt i lærebøkene», sier hun.

Les også denne saken om den kvenske sannhetskommisjonen:

Niska og Ylipää med i sannhetsarbeidet